Přehled experimentálních zařízení - popis laboratoří

7.2.2014 - Brořura o laboratořích je hotová v české i anglické formě. Anglická verze je vytištěná a bude k dispozici v projektové kanceláři. Česká verze je vydaná elektronicky. Elektronické podklady v tiskové kvalitě jsou nahrány v archivu, takže pokud by o ně někdo měl zájem dá se to zařídit. V horší kvalitě jsou ke stažení i z webu.

2.12.2013 - Téměř finální brožura je hotová. Prosím, zkuste se podívat na svůj text a připomínky zašlete nejpozději do 11.12. Samozřejmě budu ráda, když se podíváte i na ostatní texty (kontrola vlastního textu je to minimum, které by jste tomu mohli věnovat :o)).

Aktuálně je vytvořen návrh brožury, která se zabývá popisem laboratoří a experimentálních zařízení, kterými disponuje sdružení CENEN.

Zároveň zde můžete psát komentáře a připomínky k aktuálnímu obsahu.

Jednotlivé členy, prosím, o dodání chybějících textů. U stávajících textů, prosím, o kontrolu přiřazení fotek :o)