Setkání CENEN (Workshop)

Předsedkyně SUJB Ing. Dana Drábová, PhD. zve všechny zástupce kateder zapojených do CENEN a přidružených členů na pracovní setkání na SUJB v Praze, kde se bude jednat o budoucnosti české sítě jaderného vzdělávání.

Datum