Letní škola jaderného inženýrství 2015

Studenti různých vysokých škol ČR se zúčastnili 8. ročníku LŠJI, tentokrát v Nových Hradech.

Přednášeli doc. Dostál, Ing. Zácha, doc. Škoda, Ing. Prehradný (všichni FS ČVUT), Ing. Katovský (FEKT VUT), Ing. Dana Drábová (SUJB), Mgr. Filip Černoch (MU Brno), Ing. Jiří Ptáček (EGU Brno), Ing. Slavomír Entler (UFP AV ČR), Ing. Bohdan Zronek (ETE ČEZ), Ing. Zdebor (ŠKODA JS a ZČU), Ing. Zlámal (centrála ČEZ), Ing. Kawalec (Vítkovice, a.s. a ČNS), Ing. Skalička, Ing. Šimák a Ing. Nejedlý (všichni ČEZ ETE); bylo 24 účastníků.

array(1)
array(2)
'content' => array(4)
'#type' => string(14) "processed_text"
'#text' => string UTF-8(552) "<p>Studenti různých vysokých škol ČR se zúčastnili 8. ročníku LŠJI, tentokrát v …"
<p>Studenti různých vysokých škol ČR se zúčastnili 8. ročníku LŠJI, tentokrát v Nových Hradech.</p><p>Přednášeli doc. Dostál, Ing. Zácha, doc.&nbsp;Škoda, Ing. Prehradný (všichni FS ČVUT), Ing. Katovský (FEKT VUT), Ing. Dana Drábová (SUJB), Mgr. Filip Černoch (MU Brno), Ing. Jiří Ptáček (EGU Brno), Ing. Slavomír Entler (UFP AV ČR), Ing.&nbsp;Bohdan Zronek (ETE ČEZ), Ing. Zdebor (ŠKODA JS a ZČU), Ing. Zlámal (centrála ČEZ), Ing. Kawalec (Vítkovice, a.s. a ČNS), Ing. Skalička, Ing.&nbsp;Šimák a Ing. Nejedlý (všichni ČEZ ETE); bylo 24 účastníků.</p>
'#format' => string(9) "full_html"
'#langcode' => string(2) "cs"
'attributes' => Drupal\Core\Template\Attribute(1)
 • contents
 • Available methods (18)
 • Iterator contents (1)
 • protected storage -> array(1)
  'class' => Drupal\Core\Template\AttributeArray(2)
  • contents
  • Static class properties (1)
  • Available methods (10)
  • Iterator contents (1)
  • protected value -> array(1)
   string(11) "field__item"
   protected name -> string(5) "class"
  • constant RENDER_EMPTY_ATTRIBUTE :: boolFALSE
  • public __construct($name, $value)
   Constructs a \Drupal\Core\Template\AttributeValueBase object.
   
   Inherited from Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeValueBase.php:38
   public __toString()
   Implements the magic __toString() method.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:71
   public exchangeArray($input) -> array
   Exchange the array for another one.
   
   @see ArrayObject::exchangeArray
   
   @param array $input
   The array input to replace the internal value.
   
   @return array
   The old array value.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:95
   public getIterator()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:80
   public offsetExists($offset)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:64
   public offsetGet($offset)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:38
   public offsetSet($offset, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:45
   public offsetUnset($offset)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:57
   public render() -> string
   Returns a string representation of the attribute.
   
   While __toString only returns the value in a string form, render()
   contains the name of the attribute as well.
   
   @return string
   The string representation of the attribute.
   
   Inherited from Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeValueBase.php:52
   public value()
   Returns the raw value.
   
   Inherited from Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeValueBase.php:62
  • string(11) "field__item"
 • public __clone()
  Implements the magic __clone() method.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:329
  public __construct($attributes = array())
  Constructs a \Drupal\Core\Template\Attribute object.
  
  @param array $attributes
  An associative array of key-value pairs to be converted to attributes.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:80
  public __toString()
  Implements the magic __toString() method.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:299
  public addClass() -> $this
  Adds classes or merges them on to array of existing CSS classes.
  
  @param string|array ...
  CSS classes to add to the class attribute array.
  
  @return $this
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:170
  public getClass() -> \Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
  Gets the class attribute value if set.
  
  This method is implemented to take precedence over hasClass() for Twig 2.0.
  
  @return \Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
  The class attribute value if set.
  
  @see twig_get_attribute()
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:274
  public getIterator()
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:338
  public hasClass($class) -> bool
  Checks if the class array has the given CSS class.
  
  @param string $class
  The CSS class to check for.
  
  @return bool
  Returns TRUE if the class exists, or FALSE otherwise.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:287
  public jsonSerialize() -> string
  Returns a representation of the object for use in JSON serialization.
  
  @return string
  The safe string content.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:355
  public offsetExists($name)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:158
  public offsetGet($name)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:89
  public offsetSet($name, $value)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:98
  public offsetUnset($name)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:151
  public removeAttribute() -> $this
  Removes an attribute from an Attribute object.
  
  @param string|array ...
  Attributes to remove from the attribute array.
  
  @return $this
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:219
  public removeClass() -> $this
  Removes argument values from array of existing CSS classes.
  
  @param string|array ...
  CSS classes to remove from the class attribute array.
  
  @return $this
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:244
  public setAttribute($attribute, $value) -> $this
  Sets values for an attribute key.
  
  @param string $attribute
  Name of the attribute.
  @param string|array $value
  Value(s) to set for the given attribute key.
  
  @return $this
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:205
  public storage()
  Returns the whole array.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:345
  public toArray() -> array
  Returns all storage elements as an array.
  
  @return array
  An associative array of attributes.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:317
  protected createAttributeValue($name, $value) -> \Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
  Creates the different types of attribute values.
  
  @param string $name
  The attribute name.
  @param mixed $value
  The attribute value.
  
  @return \Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
  An AttributeValueBase representation of the attribute's value.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:113
 • 'class' => Drupal\Core\Template\AttributeArray(2)
  protected value -> array(1)
  string(11) "field__item"
  protected name -> string(5) "class"

Datum

array(1)
array(2)
'content' => array(5)
'#theme' => string(4) "time"
'#text' => string UTF-8(22) "Pá, 09/04/2015 - 18:00"
'#html' => boolFALSE
'#attributes' => array(1)
'datetime' => string(20) "2015-09-04T16:00:00Z"
'#cache' => array(1)
'contexts' => array(1)
string(8) "timezone"
'attributes' => Drupal\Core\Template\Attribute(1)
 • contents
 • Available methods (18)
 • Iterator contents (1)
 • protected storage -> array(1)
  'class' => Drupal\Core\Template\AttributeArray(2)
  • contents
  • Static class properties (1)
  • Available methods (10)
  • Iterator contents (1)
  • protected value -> array(1)
   string(11) "field__item"
   protected name -> string(5) "class"
  • constant RENDER_EMPTY_ATTRIBUTE :: boolFALSE
  • public __construct($name, $value)
   Constructs a \Drupal\Core\Template\AttributeValueBase object.
   
   Inherited from Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeValueBase.php:38
   public __toString()
   Implements the magic __toString() method.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:71
   public exchangeArray($input) -> array
   Exchange the array for another one.
   
   @see ArrayObject::exchangeArray
   
   @param array $input
   The array input to replace the internal value.
   
   @return array
   The old array value.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:95
   public getIterator()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:80
   public offsetExists($offset)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:64
   public offsetGet($offset)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:38
   public offsetSet($offset, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:45
   public offsetUnset($offset)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:57
   public render() -> string
   Returns a string representation of the attribute.
   
   While __toString only returns the value in a string form, render()
   contains the name of the attribute as well.
   
   @return string
   The string representation of the attribute.
   
   Inherited from Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeValueBase.php:52
   public value()
   Returns the raw value.
   
   Inherited from Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeValueBase.php:62
  • string(11) "field__item"
 • public __clone()
  Implements the magic __clone() method.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:329
  public __construct($attributes = array())
  Constructs a \Drupal\Core\Template\Attribute object.
  
  @param array $attributes
  An associative array of key-value pairs to be converted to attributes.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:80
  public __toString()
  Implements the magic __toString() method.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:299
  public addClass() -> $this
  Adds classes or merges them on to array of existing CSS classes.
  
  @param string|array ...
  CSS classes to add to the class attribute array.
  
  @return $this
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:170
  public getClass() -> \Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
  Gets the class attribute value if set.
  
  This method is implemented to take precedence over hasClass() for Twig 2.0.
  
  @return \Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
  The class attribute value if set.
  
  @see twig_get_attribute()
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:274
  public getIterator()
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:338
  public hasClass($class) -> bool
  Checks if the class array has the given CSS class.
  
  @param string $class
  The CSS class to check for.
  
  @return bool
  Returns TRUE if the class exists, or FALSE otherwise.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:287
  public jsonSerialize() -> string
  Returns a representation of the object for use in JSON serialization.
  
  @return string
  The safe string content.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:355
  public offsetExists($name)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:158
  public offsetGet($name)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:89
  public offsetSet($name, $value)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:98
  public offsetUnset($name)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:151
  public removeAttribute() -> $this
  Removes an attribute from an Attribute object.
  
  @param string|array ...
  Attributes to remove from the attribute array.
  
  @return $this
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:219
  public removeClass() -> $this
  Removes argument values from array of existing CSS classes.
  
  @param string|array ...
  CSS classes to remove from the class attribute array.
  
  @return $this
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:244
  public setAttribute($attribute, $value) -> $this
  Sets values for an attribute key.
  
  @param string $attribute
  Name of the attribute.
  @param string|array $value
  Value(s) to set for the given attribute key.
  
  @return $this
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:205
  public storage()
  Returns the whole array.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:345
  public toArray() -> array
  Returns all storage elements as an array.
  
  @return array
  An associative array of attributes.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:317
  protected createAttributeValue($name, $value) -> \Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
  Creates the different types of attribute values.
  
  @param string $name
  The attribute name.
  @param mixed $value
  The attribute value.
  
  @return \Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
  An AttributeValueBase representation of the attribute's value.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:113
 • 'class' => Drupal\Core\Template\AttributeArray(2)
  protected value -> array(1)
  string(11) "field__item"
  protected name -> string(5) "class"

Příloha

array(1)
array(2)
'content' => array(5)
'#theme' => string(9) "file_link"
'#file' => Drupal\file\Entity\File(28)
 • contents
 • Static class properties (4)
 • Available methods (140)
 • Iterator contents (11)
 • protected values -> array(12)
  'fid' => array(1)
  'x-default' => string(3) "573"
  'uuid' => array(1)
  'x-default' => string(36) "119d6670-49d2-4796-ac8b-6efb4c7df108"
  'langcode' => array(1)
  'x-default' => array(1)
  *DEPTH TOO GREAT*
  'uid' => array(1)
  'x-default' => string(3) "488"
  'filename' => array(1)
  'x-default' => string(10) "ls2015.pdf"
  'uri' => array(1)
  'x-default' => string(19) "public://ls2015.pdf"
  'filemime' => array(1)
  'x-default' => string(15) "application/pdf"
  'filesize' => array(1)
  'x-default' => string(7) "4680532"
  'status' => array(1)
  'x-default' => string(1) "1"
  'created' => array(1)
  'x-default' => string(10) "1469705713"
  • timestamp
  • 2016-07-28 13:35:13
  'changed' => array(1)
  'x-default' => string(10) "1469705713"
  • timestamp
  • 2016-07-28 13:35:13
  '_referringItem' => Drupal\file\Plugin\Field\FieldType\FileItem(7)
  • contents
  • Available methods (82)
  • Iterator contents (3)
  • protected definition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition(3)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected values -> array(5)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected properties -> array(1)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected name -> integer0
   protected parent -> Drupal\file\Plugin\Field\FieldType\FileFieldItemList(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected stringTranslation -> NULL
   protected typedDataManager -> Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager(23)
   *DEPTH TOO GREAT*
  • public static calculateDependencies(Drupal\Core\Field\FieldDefinitionInterface $field_definition)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:467
   public static calculateStorageDependencies(Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $field_definition)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:506
   public static createInstance($definition, $name = NULL, Drupal\Core\TypedData\TraversableTypedDataInterface $parent = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:45
   public static defaultFieldSettings()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Plugin/Field/FieldType/FileItem.php:48
   public static defaultStorageSettings()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Plugin/Field/FieldType/FileItem.php:36
   public static fieldSettingsAjaxProcess($form, Drupal\Core\Form\FormStateInterface $form_state)
   Render API callback: Processes the field settings form and allows access to
   the form state.
   
   @see static::fieldSettingsForm()
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:625
   public static fieldSettingsAjaxProcessElement(&$element, $main_form)
   Adds entity_reference specific properties to AJAX form elements from the
   field settings form.
   
   @see static::fieldSettingsAjaxProcess()
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:636
   public static fieldSettingsFormValidate(array $form, Drupal\Core\Form\FormStateInterface $form_state)
   Form element validation handler; Invokes selection plugin's validation.
   
   @param array $form
   The form where the settings form is being included in.
   @param \Drupal\Core\Form\FormStateInterface $form_state
   The form state of the (entire) configuration form.
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:444
   public static fieldSettingsFromConfigData(array $settings)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:254
   public static fieldSettingsToConfigData(array $settings)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:247
   public static formProcessMergeParent($element)
   Render API callback: Moves entity_reference specific Form API elements
   (i.e. 'handler_settings') up a level for easier processing by the
   validation and submission handlers.
   
   @see _entity_reference_field_settings_process()
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:657
   public static generateSampleValue(Drupal\Core\Field\FieldDefinitionInterface $field_definition)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Plugin/Field/FieldType/FileItem.php:324
   public static getPreconfiguredOptions()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Plugin/Field/FieldType/FileItem.php:360
   public static mainPropertyName()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:108
   public static onDependencyRemoval(Drupal\Core\Field\FieldDefinitionInterface $field_definition, array $dependencies)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:516
   public static propertyDefinitions(Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $field_definition)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Plugin/Field/FieldType/FileItem.php:95
   public static schema(Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $field_definition)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Plugin/Field/FieldType/FileItem.php:60
   public static settingsAjax($form, Drupal\Core\Form\FormStateInterface $form_state)
   Ajax callback for the handler settings form.
   
   @see static::fieldSettingsForm()
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:669
   public static settingsAjaxSubmit($form, Drupal\Core\Form\FormStateInterface $form_state)
   Submit handler for the non-JS case.
   
   @see static::fieldSettingsForm()
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:678
   public static storageSettingsFromConfigData(array $settings)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:240
   public static storageSettingsToConfigData(array $settings)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:233
   public static validateDirectory($element, Drupal\Core\Form\FormStateInterface $form_state)
   Form API callback
   
   Removes slashes from the beginning and end of the destination value and
   ensures that the file directory path is not included at the beginning of the
   value.
   
   This function is assigned as an #element_validate callback in
   fieldSettingsForm().
   
   Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Plugin/Field/FieldType/FileItem.php:209
   public static validateExtensions($element, Drupal\Core\Form\FormStateInterface $form_state)
   Form API callback.
   
   This function is assigned as an #element_validate callback in
   fieldSettingsForm().
   
   This doubles as a convenience clean-up function and a validation routine.
   Commas are allowed by the end-user, but ultimately the value will be stored
   as a space-separated list for compatibility with file_validate_extensions().
   
   Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Plugin/Field/FieldType/FileItem.php:225
   public static validateMaxFilesize($element, Drupal\Core\Form\FormStateInterface $form_state)
   Form API callback.
   
   Ensures that a size has been entered and that it can be parsed by
   \Drupal\Component\Utility\Bytes::toInt().
   
   This function is assigned as an #element_validate callback in
   fieldSettingsForm().
   
   Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Plugin/Field/FieldType/FileItem.php:248
   public __clone()
   Magic method: Implements a deep clone.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\Plugin\DataType\Map
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/Plugin/DataType/Map.php:207
   public __construct(Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $definition, $name = NULL, Drupal\Core\TypedData\TypedDataInterface $parent = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:46
   public __get($name)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:136
   public __isset($name)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:162
   public __set($name, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:150
   public __sleep()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:197
   public __unset($name)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:172
   public applyDefaultValue($notify = true)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\Plugin\DataType\Map
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/Plugin/DataType/Map.php:232
   public delete()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:204
   public deleteRevision()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:214
   public fieldSettingsForm(array $form, Drupal\Core\Form\FormStateInterface $form_state)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Plugin/Field/FieldType/FileItem.php:150
   public get($property_name)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\Plugin\DataType\Map
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/Plugin/DataType/Map.php:109
   public getConstraints()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:153
   public getDataDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:86
   public getEntity()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:60
   public getFieldDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:74
   public getIterator()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\Plugin\DataType\Map
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/Plugin/DataType/Map.php:180
   public getLangcode()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:67
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:154
   public getParent()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:190
   public getPluginDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:79
   public getPluginId()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:72
   public getPossibleOptions(Drupal\Core\Session\AccountInterface $account = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:581
   public getPossibleValues(Drupal\Core\Session\AccountInterface $account = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:574
   public getProperties($include_computed = false)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\Plugin\DataType\Map
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/Plugin/DataType/Map.php:156
   public getPropertyPath()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:172
   public getRoot()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:161
   public getSettableOptions(Drupal\Core\Session\AccountInterface $account = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:598
   public getSettableValues(Drupal\Core\Session\AccountInterface $account = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:588
   public getString()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\Plugin\DataType\Map
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/Plugin/DataType/Map.php:97
   public getTypedDataManager() -> \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   Gets the typed data manager.
   
   @return \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   The typed data manager.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:36
   public getUploadLocation($data = array()) -> string
   Determines the URI for a file field.
   
   @param array $data
   An array of token objects to pass to Token::replace().
   
   @return string
   An unsanitized file directory URI with tokens replaced. The result of
   the token replacement is then converted to plain text and returned.
   
   @see \Drupal\Core\Utility\Token::replace()
   
   Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Plugin/Field/FieldType/FileItem.php:266
   public getUploadValidators() -> array
   Retrieves the upload validators for a file field.
   
   @return array
   An array suitable for passing to file_save_upload() or the file field
   element's '#upload_validators' property.
   
   Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Plugin/Field/FieldType/FileItem.php:300
   public getValue()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:212
   public hasNewEntity() -> bool
   Determines whether the item holds an unsaved entity.
   
   This is notably used for "autocreate" widgets, and more generally to
   support referencing freshly created entities (they will get saved
   automatically as the hosting entity gets saved).
   
   @return bool
   TRUE if the item holds an unsaved entity.
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:460
   public isDisplayed() -> bool
   Determines whether an item should be displayed when rendering the field.
   
   @return bool
   TRUE if the item should be displayed, FALSE if not.
   
   Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Plugin/Field/FieldType/FileItem.php:350
   public isEmpty()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:242
   public onChange($property_name, $notify = true)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:226
   public postSave($update)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:199
   public preSave()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:256
   public set($property_name, $value, $notify = true)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\Plugin\DataType\Map
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/Plugin/DataType/Map.php:124
   public setContext($name = NULL, Drupal\Core\TypedData\TraversableTypedDataInterface $parent = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:146
   public setStringTranslation(Drupal\Core\StringTranslation\TranslationInterface $translation) -> $this
   Sets the string translation service to use.
   
   @param \Drupal\Core\StringTranslation\TranslationInterface $translation
   The string translation service.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StringTranslation/StringTranslationTrait.php:118
   public setTypedDataManager(Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager) -> $this
   Sets the typed data manager.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager
   The typed data manager.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:25
   public setValue($values, $notify = true)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:168
   public storageSettingsForm(array &$form, Drupal\Core\Form\FormStateInterface $form_state, $has_data)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Plugin/Field/FieldType/FileItem.php:111
   public toArray()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\Plugin\DataType\Map
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/Plugin/DataType/Map.php:169
   public validate()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:130
   public view($display_options = array())
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:186
   protected static doGetUploadLocation(array $settings, $data = array()) -> string
   Determines the URI for a file field.
   
   @param array $settings
   The array of field settings.
   @param array $data
   An array of token objects to pass to Token::replace().
   
   @return string
   An unsanitized file directory URI with tokens replaced. The result of
   the token replacement is then converted to plain text and returned.
   
   @see \Drupal\Core\Utility\Token::replace()
   
   Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Plugin/Field/FieldType/FileItem.php:284
   protected static getRandomBundle(Drupal\Core\Entity\EntityTypeInterface $entity_type, array $selection_settings) -> string|null
   Gets a bundle for a given entity type and selection options.
   
   @param \Drupal\Core\Entity\EntityTypeInterface $entity_type
   The entity type.
   @param array $selection_settings
   An array of selection settings.
   
   @return string|null
   Either the bundle string, or NULL if there is no bundle.
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\Plugin\Field\FieldType\EntityReferenceItem
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/Plugin/Field/FieldType/EntityReferenceItem.php:341
   protected formatPlural($count, $singular, $plural, array $args = array(), array $options = array())
   Formats a string containing a count of items.
   
   @see \Drupal\Core\StringTranslation\TranslationInterface::formatPlural()
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StringTranslation/StringTranslationTrait.php:79
   protected getNumberOfPlurals($langcode = NULL)
   Returns the number of plurals supported by a given language.
   
   @see \Drupal\locale\PluralFormulaInterface::getNumberOfPlurals()
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StringTranslation/StringTranslationTrait.php:88
   protected getSetting($setting_name) -> mixed
   Returns the value of a field setting.
   
   @param string $setting_name
   The setting name.
   
   @return mixed
   The setting value.
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:97
   protected getSettings() -> array
   Returns the array of field settings.
   
   @return array
   The array of settings.
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:84
   protected getStringTranslation() -> \Drupal\Core\StringTranslation\TranslationInterface
   Gets the string translation service.
   
   @return \Drupal\Core\StringTranslation\TranslationInterface
   The string translation service.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StringTranslation/StringTranslationTrait.php:102
   protected t($string, array $args = array(), array $options = array()) -> \Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup
   Translates a string to the current language or to a given language.
   
   See \Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup::__construct() for
   important security information and usage guidelines.
   
   In order for strings to be localized, make them available in one of the
   ways supported by the
   @link https://www.drupal.org/node/322729 Localization API @endlink. When
   possible, use the \Drupal\Core\StringTranslation\StringTranslationTrait
   $this->t(). Otherwise create a new
   \Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup object.
   
   @param string $string
   A string containing the English text to translate.
   @param array $args
   (optional) An associative array of replacements to make after
   translation. Based on the first character of the key, the value is
   escaped and/or themed. See
   \Drupal\Component\Render\FormattableMarkup::placeholderFormat() for
   details.
   @param array $options
   (optional) An associative array of additional options, with the following
   elements:
   - 'langcode' (defaults to the current language): A language code, to
   translate to a language other than what is used to display the page.
   - 'context' (defaults to the empty context): The context the source
   string belongs to. See the
   @link i18n Internationalization topic @endlink for more information
   about string contexts.
   
   @return \Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup
   An object that, when cast to a string, returns the translated string.
   
   @see \Drupal\Component\Render\FormattableMarkup::placeholderFormat()
   @see \Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup::__construct()
   
   @ingroup sanitization
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StringTranslation/StringTranslationTrait.php:70
   protected writePropertyValue($property_name, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Different to the parent Map class, we avoid creating property objects as
   far as possible in order to optimize performance. Thus we just update
   $this->values if no property object has been created yet.
   
   Inherited from Drupal\Core\Field\FieldItemBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldItemBase.php:121
  • *DEPTH TOO GREAT*
  protected fields -> array(4)
  'uri' => array(1)
  'x-default' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
  *DEPTH TOO GREAT*
  'filemime' => array(1)
  'x-default' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
  *DEPTH TOO GREAT*
  'filesize' => array(1)
  'x-default' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
  *DEPTH TOO GREAT*
  'filename' => array(1)
  'x-default' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected fieldDefinitions -> array(11)
  'fid' => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  • contents
  • Static class properties (1)
  • Available methods (97)
  • protected type -> string(7) "integer"
   protected propertyDefinitions -> NULL
   protected schema -> NULL
   protected indexes -> array(0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition(3)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected definition -> array(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected typedDataManager -> NULL
  • constant CARDINALITY_UNLIMITED :: integer-1
  • public static create($type) -> static
   Creates a new field definition.
   
   @param string $type
   The type of the field.
   
   @return static
   A new field definition object.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:57
   public static createFromDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:33
   public static createFromFieldStorageDefinition(Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition) -> $this
   Creates a new field definition based upon a field storage definition.
   
   In cases where one needs a field storage definitions to act like full
   field definitions, this creates a new field definition based upon the
   (limited) information available. That way it is possible to use the field
   definition in places where a full field definition is required; e.g., with
   widgets or formatters.
   
   @param \Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition
   The field storage definition to base the new field definition upon.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:83
   public static createFromItemType($item_type)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:101
   public __clone()
   Magic method: Implements a deep clone.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:861
   public __construct(array $values = array(), Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $item_definition = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:50
   public __sleep()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:658
   public addConstraint($constraint_name, $options = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:293
   public addPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Adds constraints for a given field item property.
   
   Adds a constraint to a property of a base field item. e.g.
   @code
   // Limit the field item's value property to the range 0 through 10.
   // e.g. $node->size->value.
   $field->addPropertyConstraints('value', [
   'Range' => [
   'min' => 0,
   'max' => 10,
   ]
   ]);
   @endcode
   
   If you want to add a validation constraint that applies to the
   \Drupal\Core\Field\FieldItemList, use BaseFieldDefinition::addConstraint()
   instead.
   
   Note: passing a new set of options for an existing property constraint will
   overwrite with the new options.
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @see \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addConstraint()
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:373
   public getCacheContexts()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:15
   public getCacheMaxAge()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:29
   public getCacheTags()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:22
   public getCardinality()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:258
   public getClass()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:74
   public getColumns()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:735
   public getConfig($bundle)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:824
   public getConstraint($constraint_name)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:270
   public getConstraints()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:261
   public getDataType()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:58
   public getDefaultValue(Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:466
   public getDefaultValueCallback()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:459
   public getDefaultValueLiteral()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:452
   public getDescription()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:95
   public getDisplayOptions($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:438
   public getFieldStorageDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:777
   public getInitialValue() -> array
   Returns the initial value for the field.
   
   @return array
   The initial value for the field, as a numerically indexed array of items,
   each item being a property/value array (array() for no default value).
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:518
   public getInitialValueFromField() -> string|null
   Returns the name of the field that will be used for getting initial values.
   
   @return string|null
   The field name.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:554
   public getItemDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:92
   public getLabel()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:74
   public getMainPropertyName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:632
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:110
   public getOptionsProvider($property_name, Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:587
   public getPropertyDefinition($name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:602
   public getPropertyDefinitions()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:614
   public getPropertyNames()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:625
   public getProvider()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:194
   public getSchema()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:708
   public getSetting($setting_name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:179
   public getSettings()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:138
   public getTargetBundle()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:688
   public getTargetEntityTypeId()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:668
   public getType()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:131
   public getTypedDataManager() -> \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   Gets the typed data manager.
   
   @return \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   The typed data manager.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:36
   public getUniqueIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:791
   public getUniqueStorageIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:784
   public hasCustomStorage()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:743
   public isBaseField()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:750
   public isComputed()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:148
   public isDeleted()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:804
   public isDisplayConfigurable($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:445
   public isInternal()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:878
   public isList()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:116
   public isMultiple()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:286
   public isQueryable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:294
   public isReadOnly()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:123
   public isRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:169
   public isRevisionable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:235
   public isStorageRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:835
   public isTranslatable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:214
   public offsetExists($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:304
   public &offsetGet($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:316
   public offsetSet($offset, $value)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:329
   public offsetUnset($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:339
   public setCardinality($cardinality) -> $this
   Sets the maximum number of items allowed for the field.
   
   Possible values are positive integers or
   FieldStorageDefinitionInterface::CARDINALITY_UNLIMITED.
   
   Note that if the entity type that this base field is attached to is
   revisionable and the field has a cardinality higher than 1, the field is
   considered revisionable by default.
   
   @param int $cardinality
   The field cardinality.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:278
   public setClass($class) -> static
   Sets the class used for creating the typed data object.
   
   @param string|null $class
   The class to use.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:209
   public setComputed($computed) -> static
   Sets whether the data is computed.
   
   @param bool $computed
   Whether the data is computed.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:161
   public setConstraints(array $constraints) -> $this
   Sets an array of validation constraints.
   
   @param array $constraints
   An array of validation constraint definitions, keyed by constraint name.
   Each constraint definition can be used for instantiating
   \Symfony\Component\Validator\Constraint objects.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:285
   public setCustomStorage($custom_storage) -> $this
   Sets the storage behavior for this field.
   
   @param bool $custom_storage
   Pass FALSE if the storage takes care of storing the field,
   TRUE otherwise.
   
   @return $this
   
   @throws \LogicException
   Thrown if custom storage is to be set to FALSE for a computed field.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:766
   public setDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:65
   public setDefaultValue($value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:483
   public setDefaultValueCallback($callback)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:503
   public setDeleted($deleted) -> $this
   Sets whether the field storage is deleted.
   
   @param bool $deleted
   Whether the field storage is deleted.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:816
   public setDescription($description) -> static
   Sets the human-readable description.
   
   @param string $description
   The description to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:108
   public setDisplayConfigurable($display_context, $configurable) -> static
   Sets whether the display for the field can be configured.
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param bool $configurable
   Whether the display options can be configured (e.g., via the "Manage
   display" / "Manage form display" UI screens). If TRUE, the options
   specified via getDisplayOptions() act as defaults.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:426
   public setDisplayOptions($display_context, array $options) -> static
   Sets the display options for the field in forms or rendered entities.
   
   This enables generic rendering of the field with widgets / formatters,
   including automated support for "In place editing", and with optional
   configurability in the "Manage display" / "Manage form display" UI screens.
   
   Unless this method is called, the field remains invisible (or requires
   ad-hoc rendering logic).
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param array $options
   An array of display options. Refer to
   \Drupal\Core\Field\FieldDefinitionInterface::getDisplayOptions() for
   a list of supported keys. The options should include at least a 'weight',
   or specify 'type' = 'hidden'. The 'default_widget' / 'default_formatter'
   for the field type will be used if no 'type' is specified.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:408
   public setInitialValue($value) -> $this
   Sets an initial value for the field.
   
   @param mixed $value
   The initial value for the field. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:537
   public setInitialValueFromField($field_name, $default_value = NULL) -> $this
   Sets a field that will be used for getting initial values.
   
   @param string $field_name
   The name of the field that will be used for getting initial values.
   @param mixed $default_value
   (optional) The default value for the field, in case the inherited value
   is NULL. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   If the field being added is required or an entity key, it is recommended
   to provide a default value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:578
   public setInternal($internal) -> $this
   Sets the whether the data value should be internal.
   
   @param bool $internal
   Whether the data value should be internal.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:381
   public setItemDefinition(Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $definition) -> $this
   Sets the item definition.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\DataDefinition $definition
   A list item's data definition.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:104
   public setLabel($label) -> static
   Sets the human-readable label.
   
   @param string $label
   The label to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:87
   public setName($name) -> static
   Sets the field name.
   
   @param string $name
   The field name to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:123
   public setPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Sets constraints for a given field item property.
   
   Note: this overwrites any existing property constraints. If you need to
   add to the existing constraints, use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addPropertyConstraints()
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:334
   public setProvider($provider) -> $this
   Sets the name of the provider of this field.
   
   @param string $provider
   The provider name to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:206
   public setQueryable($queryable) -> static
   Sets whether the field is queryable.
   
   @param bool $queryable
   Whether the field is queryable.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @deprecated in Drupal 8.4.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::setCustomStorage() instead.
   
   @see https://www.drupal.org/node/2856563
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:313
   public setReadOnly($read_only) -> static
   Sets whether the data is read-only.
   
   @param bool $read_only
   Whether the data is read-only.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:140
   public setRequired($required) -> static
   Sets whether the data is required.
   
   @param bool $required
   Whether the data is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:182
   public setRevisionable($revisionable) -> $this
   Sets whether the field is revisionable.
   
   @param bool $revisionable
   Whether the field is revisionable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:250
   public setSetting($setting_name, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:186
   public setSettings(array $settings)
   {@inheritdoc}
   
   Note that the method does not unset existing settings not specified in the
   incoming $settings array.
   
   For example:
   @code
   // Given these are the default settings.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'apple',
   'season' => 'summer',
   ];
   // Change only the 'fruit' setting.
   $field_definition->setSettings(['fruit' => 'banana']);
   // The 'season' setting persists unchanged.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'banana',
   'season' => 'summer',
   ];
   @endcode
   
   For clarity, it is preferred to use setSetting() if not all available
   settings are supplied.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:167
   public setStorageRequired($required) -> static
   Sets whether the field storage is required.
   
   @param bool $required
   Whether the field storage is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:853
   public setTargetBundle($bundle) -> $this
   Sets the bundle this field is defined for.
   
   @param string|null $bundle
   The bundle, or NULL if the field is not bundle-specific.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:700
   public setTargetEntityTypeId($entity_type_id) -> $this
   Sets the ID of the type of the entity this field is attached to.
   
   @param string $entity_type_id
   The name of the target entity type to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:680
   public setTranslatable($translatable) -> $this
   Sets whether the field is translatable.
   
   @param bool $translatable
   Whether the field is translatable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:227
   public setTypedDataManager(Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager) -> $this
   Sets the typed data manager.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager
   The typed data manager.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:25
   public toArray() -> array
   Returns all definition values as array.
   
   @return array
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:348
   protected static normalizeValue(&$value, $main_property_name) -> array
   Ensure a field value is transformed into a format keyed by delta.
   
   @param mixed $value
   The raw field value to normalize.
   @param string $main_property_name
   The main field property name.
   
   @return array
   A field value normalized into a format keyed by delta.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldInputValueNormalizerTrait.php:26
   protected getFieldItemClass()
   Helper to retrieve the field item class.
   
   @deprecated in Drupal 8.5.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition::getClass() instead.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:643
  'uuid' => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  • contents
  • Static class properties (1)
  • Available methods (97)
  • protected type -> string(4) "uuid"
   protected propertyDefinitions -> NULL
   protected schema -> NULL
   protected indexes -> array(0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition(3)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected definition -> array(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected typedDataManager -> NULL
  • constant CARDINALITY_UNLIMITED :: integer-1
  • public static create($type) -> static
   Creates a new field definition.
   
   @param string $type
   The type of the field.
   
   @return static
   A new field definition object.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:57
   public static createFromDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:33
   public static createFromFieldStorageDefinition(Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition) -> $this
   Creates a new field definition based upon a field storage definition.
   
   In cases where one needs a field storage definitions to act like full
   field definitions, this creates a new field definition based upon the
   (limited) information available. That way it is possible to use the field
   definition in places where a full field definition is required; e.g., with
   widgets or formatters.
   
   @param \Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition
   The field storage definition to base the new field definition upon.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:83
   public static createFromItemType($item_type)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:101
   public __clone()
   Magic method: Implements a deep clone.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:861
   public __construct(array $values = array(), Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $item_definition = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:50
   public __sleep()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:658
   public addConstraint($constraint_name, $options = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:293
   public addPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Adds constraints for a given field item property.
   
   Adds a constraint to a property of a base field item. e.g.
   @code
   // Limit the field item's value property to the range 0 through 10.
   // e.g. $node->size->value.
   $field->addPropertyConstraints('value', [
   'Range' => [
   'min' => 0,
   'max' => 10,
   ]
   ]);
   @endcode
   
   If you want to add a validation constraint that applies to the
   \Drupal\Core\Field\FieldItemList, use BaseFieldDefinition::addConstraint()
   instead.
   
   Note: passing a new set of options for an existing property constraint will
   overwrite with the new options.
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @see \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addConstraint()
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:373
   public getCacheContexts()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:15
   public getCacheMaxAge()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:29
   public getCacheTags()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:22
   public getCardinality()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:258
   public getClass()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:74
   public getColumns()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:735
   public getConfig($bundle)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:824
   public getConstraint($constraint_name)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:270
   public getConstraints()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:261
   public getDataType()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:58
   public getDefaultValue(Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:466
   public getDefaultValueCallback()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:459
   public getDefaultValueLiteral()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:452
   public getDescription()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:95
   public getDisplayOptions($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:438
   public getFieldStorageDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:777
   public getInitialValue() -> array
   Returns the initial value for the field.
   
   @return array
   The initial value for the field, as a numerically indexed array of items,
   each item being a property/value array (array() for no default value).
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:518
   public getInitialValueFromField() -> string|null
   Returns the name of the field that will be used for getting initial values.
   
   @return string|null
   The field name.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:554
   public getItemDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:92
   public getLabel()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:74
   public getMainPropertyName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:632
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:110
   public getOptionsProvider($property_name, Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:587
   public getPropertyDefinition($name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:602
   public getPropertyDefinitions()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:614
   public getPropertyNames()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:625
   public getProvider()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:194
   public getSchema()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:708
   public getSetting($setting_name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:179
   public getSettings()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:138
   public getTargetBundle()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:688
   public getTargetEntityTypeId()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:668
   public getType()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:131
   public getTypedDataManager() -> \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   Gets the typed data manager.
   
   @return \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   The typed data manager.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:36
   public getUniqueIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:791
   public getUniqueStorageIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:784
   public hasCustomStorage()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:743
   public isBaseField()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:750
   public isComputed()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:148
   public isDeleted()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:804
   public isDisplayConfigurable($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:445
   public isInternal()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:878
   public isList()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:116
   public isMultiple()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:286
   public isQueryable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:294
   public isReadOnly()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:123
   public isRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:169
   public isRevisionable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:235
   public isStorageRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:835
   public isTranslatable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:214
   public offsetExists($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:304
   public &offsetGet($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:316
   public offsetSet($offset, $value)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:329
   public offsetUnset($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:339
   public setCardinality($cardinality) -> $this
   Sets the maximum number of items allowed for the field.
   
   Possible values are positive integers or
   FieldStorageDefinitionInterface::CARDINALITY_UNLIMITED.
   
   Note that if the entity type that this base field is attached to is
   revisionable and the field has a cardinality higher than 1, the field is
   considered revisionable by default.
   
   @param int $cardinality
   The field cardinality.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:278
   public setClass($class) -> static
   Sets the class used for creating the typed data object.
   
   @param string|null $class
   The class to use.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:209
   public setComputed($computed) -> static
   Sets whether the data is computed.
   
   @param bool $computed
   Whether the data is computed.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:161
   public setConstraints(array $constraints) -> $this
   Sets an array of validation constraints.
   
   @param array $constraints
   An array of validation constraint definitions, keyed by constraint name.
   Each constraint definition can be used for instantiating
   \Symfony\Component\Validator\Constraint objects.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:285
   public setCustomStorage($custom_storage) -> $this
   Sets the storage behavior for this field.
   
   @param bool $custom_storage
   Pass FALSE if the storage takes care of storing the field,
   TRUE otherwise.
   
   @return $this
   
   @throws \LogicException
   Thrown if custom storage is to be set to FALSE for a computed field.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:766
   public setDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:65
   public setDefaultValue($value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:483
   public setDefaultValueCallback($callback)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:503
   public setDeleted($deleted) -> $this
   Sets whether the field storage is deleted.
   
   @param bool $deleted
   Whether the field storage is deleted.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:816
   public setDescription($description) -> static
   Sets the human-readable description.
   
   @param string $description
   The description to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:108
   public setDisplayConfigurable($display_context, $configurable) -> static
   Sets whether the display for the field can be configured.
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param bool $configurable
   Whether the display options can be configured (e.g., via the "Manage
   display" / "Manage form display" UI screens). If TRUE, the options
   specified via getDisplayOptions() act as defaults.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:426
   public setDisplayOptions($display_context, array $options) -> static
   Sets the display options for the field in forms or rendered entities.
   
   This enables generic rendering of the field with widgets / formatters,
   including automated support for "In place editing", and with optional
   configurability in the "Manage display" / "Manage form display" UI screens.
   
   Unless this method is called, the field remains invisible (or requires
   ad-hoc rendering logic).
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param array $options
   An array of display options. Refer to
   \Drupal\Core\Field\FieldDefinitionInterface::getDisplayOptions() for
   a list of supported keys. The options should include at least a 'weight',
   or specify 'type' = 'hidden'. The 'default_widget' / 'default_formatter'
   for the field type will be used if no 'type' is specified.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:408
   public setInitialValue($value) -> $this
   Sets an initial value for the field.
   
   @param mixed $value
   The initial value for the field. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:537
   public setInitialValueFromField($field_name, $default_value = NULL) -> $this
   Sets a field that will be used for getting initial values.
   
   @param string $field_name
   The name of the field that will be used for getting initial values.
   @param mixed $default_value
   (optional) The default value for the field, in case the inherited value
   is NULL. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   If the field being added is required or an entity key, it is recommended
   to provide a default value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:578
   public setInternal($internal) -> $this
   Sets the whether the data value should be internal.
   
   @param bool $internal
   Whether the data value should be internal.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:381
   public setItemDefinition(Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $definition) -> $this
   Sets the item definition.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\DataDefinition $definition
   A list item's data definition.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:104
   public setLabel($label) -> static
   Sets the human-readable label.
   
   @param string $label
   The label to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:87
   public setName($name) -> static
   Sets the field name.
   
   @param string $name
   The field name to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:123
   public setPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Sets constraints for a given field item property.
   
   Note: this overwrites any existing property constraints. If you need to
   add to the existing constraints, use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addPropertyConstraints()
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:334
   public setProvider($provider) -> $this
   Sets the name of the provider of this field.
   
   @param string $provider
   The provider name to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:206
   public setQueryable($queryable) -> static
   Sets whether the field is queryable.
   
   @param bool $queryable
   Whether the field is queryable.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @deprecated in Drupal 8.4.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::setCustomStorage() instead.
   
   @see https://www.drupal.org/node/2856563
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:313
   public setReadOnly($read_only) -> static
   Sets whether the data is read-only.
   
   @param bool $read_only
   Whether the data is read-only.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:140
   public setRequired($required) -> static
   Sets whether the data is required.
   
   @param bool $required
   Whether the data is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:182
   public setRevisionable($revisionable) -> $this
   Sets whether the field is revisionable.
   
   @param bool $revisionable
   Whether the field is revisionable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:250
   public setSetting($setting_name, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:186
   public setSettings(array $settings)
   {@inheritdoc}
   
   Note that the method does not unset existing settings not specified in the
   incoming $settings array.
   
   For example:
   @code
   // Given these are the default settings.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'apple',
   'season' => 'summer',
   ];
   // Change only the 'fruit' setting.
   $field_definition->setSettings(['fruit' => 'banana']);
   // The 'season' setting persists unchanged.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'banana',
   'season' => 'summer',
   ];
   @endcode
   
   For clarity, it is preferred to use setSetting() if not all available
   settings are supplied.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:167
   public setStorageRequired($required) -> static
   Sets whether the field storage is required.
   
   @param bool $required
   Whether the field storage is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:853
   public setTargetBundle($bundle) -> $this
   Sets the bundle this field is defined for.
   
   @param string|null $bundle
   The bundle, or NULL if the field is not bundle-specific.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:700
   public setTargetEntityTypeId($entity_type_id) -> $this
   Sets the ID of the type of the entity this field is attached to.
   
   @param string $entity_type_id
   The name of the target entity type to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:680
   public setTranslatable($translatable) -> $this
   Sets whether the field is translatable.
   
   @param bool $translatable
   Whether the field is translatable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:227
   public setTypedDataManager(Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager) -> $this
   Sets the typed data manager.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager
   The typed data manager.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:25
   public toArray() -> array
   Returns all definition values as array.
   
   @return array
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:348
   protected static normalizeValue(&$value, $main_property_name) -> array
   Ensure a field value is transformed into a format keyed by delta.
   
   @param mixed $value
   The raw field value to normalize.
   @param string $main_property_name
   The main field property name.
   
   @return array
   A field value normalized into a format keyed by delta.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldInputValueNormalizerTrait.php:26
   protected getFieldItemClass()
   Helper to retrieve the field item class.
   
   @deprecated in Drupal 8.5.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition::getClass() instead.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:643
  'langcode' => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  • contents
  • Static class properties (1)
  • Available methods (97)
  • protected type -> string(8) "language"
   protected propertyDefinitions -> NULL
   protected schema -> NULL
   protected indexes -> array(0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition(3)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected definition -> array(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected typedDataManager -> NULL
  • constant CARDINALITY_UNLIMITED :: integer-1
  • public static create($type) -> static
   Creates a new field definition.
   
   @param string $type
   The type of the field.
   
   @return static
   A new field definition object.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:57
   public static createFromDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:33
   public static createFromFieldStorageDefinition(Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition) -> $this
   Creates a new field definition based upon a field storage definition.
   
   In cases where one needs a field storage definitions to act like full
   field definitions, this creates a new field definition based upon the
   (limited) information available. That way it is possible to use the field
   definition in places where a full field definition is required; e.g., with
   widgets or formatters.
   
   @param \Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition
   The field storage definition to base the new field definition upon.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:83
   public static createFromItemType($item_type)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:101
   public __clone()
   Magic method: Implements a deep clone.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:861
   public __construct(array $values = array(), Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $item_definition = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:50
   public __sleep()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:658
   public addConstraint($constraint_name, $options = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:293
   public addPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Adds constraints for a given field item property.
   
   Adds a constraint to a property of a base field item. e.g.
   @code
   // Limit the field item's value property to the range 0 through 10.
   // e.g. $node->size->value.
   $field->addPropertyConstraints('value', [
   'Range' => [
   'min' => 0,
   'max' => 10,
   ]
   ]);
   @endcode
   
   If you want to add a validation constraint that applies to the
   \Drupal\Core\Field\FieldItemList, use BaseFieldDefinition::addConstraint()
   instead.
   
   Note: passing a new set of options for an existing property constraint will
   overwrite with the new options.
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @see \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addConstraint()
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:373
   public getCacheContexts()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:15
   public getCacheMaxAge()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:29
   public getCacheTags()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:22
   public getCardinality()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:258
   public getClass()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:74
   public getColumns()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:735
   public getConfig($bundle)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:824
   public getConstraint($constraint_name)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:270
   public getConstraints()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:261
   public getDataType()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:58
   public getDefaultValue(Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:466
   public getDefaultValueCallback()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:459
   public getDefaultValueLiteral()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:452
   public getDescription()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:95
   public getDisplayOptions($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:438
   public getFieldStorageDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:777
   public getInitialValue() -> array
   Returns the initial value for the field.
   
   @return array
   The initial value for the field, as a numerically indexed array of items,
   each item being a property/value array (array() for no default value).
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:518
   public getInitialValueFromField() -> string|null
   Returns the name of the field that will be used for getting initial values.
   
   @return string|null
   The field name.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:554
   public getItemDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:92
   public getLabel()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:74
   public getMainPropertyName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:632
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:110
   public getOptionsProvider($property_name, Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:587
   public getPropertyDefinition($name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:602
   public getPropertyDefinitions()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:614
   public getPropertyNames()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:625
   public getProvider()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:194
   public getSchema()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:708
   public getSetting($setting_name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:179
   public getSettings()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:138
   public getTargetBundle()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:688
   public getTargetEntityTypeId()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:668
   public getType()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:131
   public getTypedDataManager() -> \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   Gets the typed data manager.
   
   @return \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   The typed data manager.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:36
   public getUniqueIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:791
   public getUniqueStorageIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:784
   public hasCustomStorage()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:743
   public isBaseField()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:750
   public isComputed()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:148
   public isDeleted()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:804
   public isDisplayConfigurable($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:445
   public isInternal()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:878
   public isList()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:116
   public isMultiple()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:286
   public isQueryable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:294
   public isReadOnly()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:123
   public isRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:169
   public isRevisionable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:235
   public isStorageRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:835
   public isTranslatable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:214
   public offsetExists($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:304
   public &offsetGet($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:316
   public offsetSet($offset, $value)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:329
   public offsetUnset($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:339
   public setCardinality($cardinality) -> $this
   Sets the maximum number of items allowed for the field.
   
   Possible values are positive integers or
   FieldStorageDefinitionInterface::CARDINALITY_UNLIMITED.
   
   Note that if the entity type that this base field is attached to is
   revisionable and the field has a cardinality higher than 1, the field is
   considered revisionable by default.
   
   @param int $cardinality
   The field cardinality.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:278
   public setClass($class) -> static
   Sets the class used for creating the typed data object.
   
   @param string|null $class
   The class to use.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:209
   public setComputed($computed) -> static
   Sets whether the data is computed.
   
   @param bool $computed
   Whether the data is computed.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:161
   public setConstraints(array $constraints) -> $this
   Sets an array of validation constraints.
   
   @param array $constraints
   An array of validation constraint definitions, keyed by constraint name.
   Each constraint definition can be used for instantiating
   \Symfony\Component\Validator\Constraint objects.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:285
   public setCustomStorage($custom_storage) -> $this
   Sets the storage behavior for this field.
   
   @param bool $custom_storage
   Pass FALSE if the storage takes care of storing the field,
   TRUE otherwise.
   
   @return $this
   
   @throws \LogicException
   Thrown if custom storage is to be set to FALSE for a computed field.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:766
   public setDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:65
   public setDefaultValue($value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:483
   public setDefaultValueCallback($callback)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:503
   public setDeleted($deleted) -> $this
   Sets whether the field storage is deleted.
   
   @param bool $deleted
   Whether the field storage is deleted.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:816
   public setDescription($description) -> static
   Sets the human-readable description.
   
   @param string $description
   The description to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:108
   public setDisplayConfigurable($display_context, $configurable) -> static
   Sets whether the display for the field can be configured.
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param bool $configurable
   Whether the display options can be configured (e.g., via the "Manage
   display" / "Manage form display" UI screens). If TRUE, the options
   specified via getDisplayOptions() act as defaults.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:426
   public setDisplayOptions($display_context, array $options) -> static
   Sets the display options for the field in forms or rendered entities.
   
   This enables generic rendering of the field with widgets / formatters,
   including automated support for "In place editing", and with optional
   configurability in the "Manage display" / "Manage form display" UI screens.
   
   Unless this method is called, the field remains invisible (or requires
   ad-hoc rendering logic).
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param array $options
   An array of display options. Refer to
   \Drupal\Core\Field\FieldDefinitionInterface::getDisplayOptions() for
   a list of supported keys. The options should include at least a 'weight',
   or specify 'type' = 'hidden'. The 'default_widget' / 'default_formatter'
   for the field type will be used if no 'type' is specified.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:408
   public setInitialValue($value) -> $this
   Sets an initial value for the field.
   
   @param mixed $value
   The initial value for the field. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:537
   public setInitialValueFromField($field_name, $default_value = NULL) -> $this
   Sets a field that will be used for getting initial values.
   
   @param string $field_name
   The name of the field that will be used for getting initial values.
   @param mixed $default_value
   (optional) The default value for the field, in case the inherited value
   is NULL. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   If the field being added is required or an entity key, it is recommended
   to provide a default value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:578
   public setInternal($internal) -> $this
   Sets the whether the data value should be internal.
   
   @param bool $internal
   Whether the data value should be internal.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:381
   public setItemDefinition(Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $definition) -> $this
   Sets the item definition.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\DataDefinition $definition
   A list item's data definition.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:104
   public setLabel($label) -> static
   Sets the human-readable label.
   
   @param string $label
   The label to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:87
   public setName($name) -> static
   Sets the field name.
   
   @param string $name
   The field name to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:123
   public setPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Sets constraints for a given field item property.
   
   Note: this overwrites any existing property constraints. If you need to
   add to the existing constraints, use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addPropertyConstraints()
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:334
   public setProvider($provider) -> $this
   Sets the name of the provider of this field.
   
   @param string $provider
   The provider name to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:206
   public setQueryable($queryable) -> static
   Sets whether the field is queryable.
   
   @param bool $queryable
   Whether the field is queryable.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @deprecated in Drupal 8.4.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::setCustomStorage() instead.
   
   @see https://www.drupal.org/node/2856563
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:313
   public setReadOnly($read_only) -> static
   Sets whether the data is read-only.
   
   @param bool $read_only
   Whether the data is read-only.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:140
   public setRequired($required) -> static
   Sets whether the data is required.
   
   @param bool $required
   Whether the data is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:182
   public setRevisionable($revisionable) -> $this
   Sets whether the field is revisionable.
   
   @param bool $revisionable
   Whether the field is revisionable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:250
   public setSetting($setting_name, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:186
   public setSettings(array $settings)
   {@inheritdoc}
   
   Note that the method does not unset existing settings not specified in the
   incoming $settings array.
   
   For example:
   @code
   // Given these are the default settings.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'apple',
   'season' => 'summer',
   ];
   // Change only the 'fruit' setting.
   $field_definition->setSettings(['fruit' => 'banana']);
   // The 'season' setting persists unchanged.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'banana',
   'season' => 'summer',
   ];
   @endcode
   
   For clarity, it is preferred to use setSetting() if not all available
   settings are supplied.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:167
   public setStorageRequired($required) -> static
   Sets whether the field storage is required.
   
   @param bool $required
   Whether the field storage is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:853
   public setTargetBundle($bundle) -> $this
   Sets the bundle this field is defined for.
   
   @param string|null $bundle
   The bundle, or NULL if the field is not bundle-specific.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:700
   public setTargetEntityTypeId($entity_type_id) -> $this
   Sets the ID of the type of the entity this field is attached to.
   
   @param string $entity_type_id
   The name of the target entity type to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:680
   public setTranslatable($translatable) -> $this
   Sets whether the field is translatable.
   
   @param bool $translatable
   Whether the field is translatable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:227
   public setTypedDataManager(Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager) -> $this
   Sets the typed data manager.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager
   The typed data manager.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:25
   public toArray() -> array
   Returns all definition values as array.
   
   @return array
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:348
   protected static normalizeValue(&$value, $main_property_name) -> array
   Ensure a field value is transformed into a format keyed by delta.
   
   @param mixed $value
   The raw field value to normalize.
   @param string $main_property_name
   The main field property name.
   
   @return array
   A field value normalized into a format keyed by delta.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldInputValueNormalizerTrait.php:26
   protected getFieldItemClass()
   Helper to retrieve the field item class.
   
   @deprecated in Drupal 8.5.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition::getClass() instead.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:643
  'uid' => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  • contents
  • Static class properties (1)
  • Available methods (97)
  • protected type -> string(16) "entity_reference"
   protected propertyDefinitions -> NULL
   protected schema -> NULL
   protected indexes -> array(0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition(3)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected definition -> array(8)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected typedDataManager -> NULL
  • constant CARDINALITY_UNLIMITED :: integer-1
  • public static create($type) -> static
   Creates a new field definition.
   
   @param string $type
   The type of the field.
   
   @return static
   A new field definition object.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:57
   public static createFromDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:33
   public static createFromFieldStorageDefinition(Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition) -> $this
   Creates a new field definition based upon a field storage definition.
   
   In cases where one needs a field storage definitions to act like full
   field definitions, this creates a new field definition based upon the
   (limited) information available. That way it is possible to use the field
   definition in places where a full field definition is required; e.g., with
   widgets or formatters.
   
   @param \Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition
   The field storage definition to base the new field definition upon.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:83
   public static createFromItemType($item_type)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:101
   public __clone()
   Magic method: Implements a deep clone.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:861
   public __construct(array $values = array(), Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $item_definition = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:50
   public __sleep()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:658
   public addConstraint($constraint_name, $options = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:293
   public addPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Adds constraints for a given field item property.
   
   Adds a constraint to a property of a base field item. e.g.
   @code
   // Limit the field item's value property to the range 0 through 10.
   // e.g. $node->size->value.
   $field->addPropertyConstraints('value', [
   'Range' => [
   'min' => 0,
   'max' => 10,
   ]
   ]);
   @endcode
   
   If you want to add a validation constraint that applies to the
   \Drupal\Core\Field\FieldItemList, use BaseFieldDefinition::addConstraint()
   instead.
   
   Note: passing a new set of options for an existing property constraint will
   overwrite with the new options.
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @see \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addConstraint()
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:373
   public getCacheContexts()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:15
   public getCacheMaxAge()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:29
   public getCacheTags()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:22
   public getCardinality()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:258
   public getClass()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:74
   public getColumns()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:735
   public getConfig($bundle)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:824
   public getConstraint($constraint_name)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:270
   public getConstraints()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:261
   public getDataType()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:58
   public getDefaultValue(Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:466
   public getDefaultValueCallback()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:459
   public getDefaultValueLiteral()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:452
   public getDescription()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:95
   public getDisplayOptions($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:438
   public getFieldStorageDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:777
   public getInitialValue() -> array
   Returns the initial value for the field.
   
   @return array
   The initial value for the field, as a numerically indexed array of items,
   each item being a property/value array (array() for no default value).
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:518
   public getInitialValueFromField() -> string|null
   Returns the name of the field that will be used for getting initial values.
   
   @return string|null
   The field name.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:554
   public getItemDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:92
   public getLabel()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:74
   public getMainPropertyName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:632
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:110
   public getOptionsProvider($property_name, Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:587
   public getPropertyDefinition($name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:602
   public getPropertyDefinitions()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:614
   public getPropertyNames()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:625
   public getProvider()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:194
   public getSchema()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:708
   public getSetting($setting_name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:179
   public getSettings()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:138
   public getTargetBundle()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:688
   public getTargetEntityTypeId()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:668
   public getType()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:131
   public getTypedDataManager() -> \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   Gets the typed data manager.
   
   @return \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   The typed data manager.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:36
   public getUniqueIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:791
   public getUniqueStorageIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:784
   public hasCustomStorage()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:743
   public isBaseField()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:750
   public isComputed()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:148
   public isDeleted()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:804
   public isDisplayConfigurable($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:445
   public isInternal()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:878
   public isList()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:116
   public isMultiple()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:286
   public isQueryable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:294
   public isReadOnly()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:123
   public isRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:169
   public isRevisionable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:235
   public isStorageRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:835
   public isTranslatable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:214
   public offsetExists($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:304
   public &offsetGet($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:316
   public offsetSet($offset, $value)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:329
   public offsetUnset($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:339
   public setCardinality($cardinality) -> $this
   Sets the maximum number of items allowed for the field.
   
   Possible values are positive integers or
   FieldStorageDefinitionInterface::CARDINALITY_UNLIMITED.
   
   Note that if the entity type that this base field is attached to is
   revisionable and the field has a cardinality higher than 1, the field is
   considered revisionable by default.
   
   @param int $cardinality
   The field cardinality.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:278
   public setClass($class) -> static
   Sets the class used for creating the typed data object.
   
   @param string|null $class
   The class to use.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:209
   public setComputed($computed) -> static
   Sets whether the data is computed.
   
   @param bool $computed
   Whether the data is computed.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:161
   public setConstraints(array $constraints) -> $this
   Sets an array of validation constraints.
   
   @param array $constraints
   An array of validation constraint definitions, keyed by constraint name.
   Each constraint definition can be used for instantiating
   \Symfony\Component\Validator\Constraint objects.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:285
   public setCustomStorage($custom_storage) -> $this
   Sets the storage behavior for this field.
   
   @param bool $custom_storage
   Pass FALSE if the storage takes care of storing the field,
   TRUE otherwise.
   
   @return $this
   
   @throws \LogicException
   Thrown if custom storage is to be set to FALSE for a computed field.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:766
   public setDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:65
   public setDefaultValue($value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:483
   public setDefaultValueCallback($callback)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:503
   public setDeleted($deleted) -> $this
   Sets whether the field storage is deleted.
   
   @param bool $deleted
   Whether the field storage is deleted.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:816
   public setDescription($description) -> static
   Sets the human-readable description.
   
   @param string $description
   The description to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:108
   public setDisplayConfigurable($display_context, $configurable) -> static
   Sets whether the display for the field can be configured.
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param bool $configurable
   Whether the display options can be configured (e.g., via the "Manage
   display" / "Manage form display" UI screens). If TRUE, the options
   specified via getDisplayOptions() act as defaults.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:426
   public setDisplayOptions($display_context, array $options) -> static
   Sets the display options for the field in forms or rendered entities.
   
   This enables generic rendering of the field with widgets / formatters,
   including automated support for "In place editing", and with optional
   configurability in the "Manage display" / "Manage form display" UI screens.
   
   Unless this method is called, the field remains invisible (or requires
   ad-hoc rendering logic).
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param array $options
   An array of display options. Refer to
   \Drupal\Core\Field\FieldDefinitionInterface::getDisplayOptions() for
   a list of supported keys. The options should include at least a 'weight',
   or specify 'type' = 'hidden'. The 'default_widget' / 'default_formatter'
   for the field type will be used if no 'type' is specified.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:408
   public setInitialValue($value) -> $this
   Sets an initial value for the field.
   
   @param mixed $value
   The initial value for the field. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:537
   public setInitialValueFromField($field_name, $default_value = NULL) -> $this
   Sets a field that will be used for getting initial values.
   
   @param string $field_name
   The name of the field that will be used for getting initial values.
   @param mixed $default_value
   (optional) The default value for the field, in case the inherited value
   is NULL. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   If the field being added is required or an entity key, it is recommended
   to provide a default value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:578
   public setInternal($internal) -> $this
   Sets the whether the data value should be internal.
   
   @param bool $internal
   Whether the data value should be internal.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:381
   public setItemDefinition(Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $definition) -> $this
   Sets the item definition.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\DataDefinition $definition
   A list item's data definition.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:104
   public setLabel($label) -> static
   Sets the human-readable label.
   
   @param string $label
   The label to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:87
   public setName($name) -> static
   Sets the field name.
   
   @param string $name
   The field name to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:123
   public setPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Sets constraints for a given field item property.
   
   Note: this overwrites any existing property constraints. If you need to
   add to the existing constraints, use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addPropertyConstraints()
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:334
   public setProvider($provider) -> $this
   Sets the name of the provider of this field.
   
   @param string $provider
   The provider name to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:206
   public setQueryable($queryable) -> static
   Sets whether the field is queryable.
   
   @param bool $queryable
   Whether the field is queryable.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @deprecated in Drupal 8.4.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::setCustomStorage() instead.
   
   @see https://www.drupal.org/node/2856563
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:313
   public setReadOnly($read_only) -> static
   Sets whether the data is read-only.
   
   @param bool $read_only
   Whether the data is read-only.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:140
   public setRequired($required) -> static
   Sets whether the data is required.
   
   @param bool $required
   Whether the data is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:182
   public setRevisionable($revisionable) -> $this
   Sets whether the field is revisionable.
   
   @param bool $revisionable
   Whether the field is revisionable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:250
   public setSetting($setting_name, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:186
   public setSettings(array $settings)
   {@inheritdoc}
   
   Note that the method does not unset existing settings not specified in the
   incoming $settings array.
   
   For example:
   @code
   // Given these are the default settings.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'apple',
   'season' => 'summer',
   ];
   // Change only the 'fruit' setting.
   $field_definition->setSettings(['fruit' => 'banana']);
   // The 'season' setting persists unchanged.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'banana',
   'season' => 'summer',
   ];
   @endcode
   
   For clarity, it is preferred to use setSetting() if not all available
   settings are supplied.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:167
   public setStorageRequired($required) -> static
   Sets whether the field storage is required.
   
   @param bool $required
   Whether the field storage is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:853
   public setTargetBundle($bundle) -> $this
   Sets the bundle this field is defined for.
   
   @param string|null $bundle
   The bundle, or NULL if the field is not bundle-specific.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:700
   public setTargetEntityTypeId($entity_type_id) -> $this
   Sets the ID of the type of the entity this field is attached to.
   
   @param string $entity_type_id
   The name of the target entity type to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:680
   public setTranslatable($translatable) -> $this
   Sets whether the field is translatable.
   
   @param bool $translatable
   Whether the field is translatable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:227
   public setTypedDataManager(Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager) -> $this
   Sets the typed data manager.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager
   The typed data manager.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:25
   public toArray() -> array
   Returns all definition values as array.
   
   @return array
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:348
   protected static normalizeValue(&$value, $main_property_name) -> array
   Ensure a field value is transformed into a format keyed by delta.
   
   @param mixed $value
   The raw field value to normalize.
   @param string $main_property_name
   The main field property name.
   
   @return array
   A field value normalized into a format keyed by delta.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldInputValueNormalizerTrait.php:26
   protected getFieldItemClass()
   Helper to retrieve the field item class.
   
   @deprecated in Drupal 8.5.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition::getClass() instead.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:643
  'filename' => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  • contents
  • Static class properties (1)
  • Available methods (97)
  • protected type -> string(6) "string"
   protected propertyDefinitions -> array(1)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected schema -> NULL
   protected indexes -> array(0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition(3)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected definition -> array(6)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected typedDataManager -> NULL
  • constant CARDINALITY_UNLIMITED :: integer-1
  • public static create($type) -> static
   Creates a new field definition.
   
   @param string $type
   The type of the field.
   
   @return static
   A new field definition object.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:57
   public static createFromDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:33
   public static createFromFieldStorageDefinition(Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition) -> $this
   Creates a new field definition based upon a field storage definition.
   
   In cases where one needs a field storage definitions to act like full
   field definitions, this creates a new field definition based upon the
   (limited) information available. That way it is possible to use the field
   definition in places where a full field definition is required; e.g., with
   widgets or formatters.
   
   @param \Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition
   The field storage definition to base the new field definition upon.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:83
   public static createFromItemType($item_type)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:101
   public __clone()
   Magic method: Implements a deep clone.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:861
   public __construct(array $values = array(), Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $item_definition = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:50
   public __sleep()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:658
   public addConstraint($constraint_name, $options = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:293
   public addPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Adds constraints for a given field item property.
   
   Adds a constraint to a property of a base field item. e.g.
   @code
   // Limit the field item's value property to the range 0 through 10.
   // e.g. $node->size->value.
   $field->addPropertyConstraints('value', [
   'Range' => [
   'min' => 0,
   'max' => 10,
   ]
   ]);
   @endcode
   
   If you want to add a validation constraint that applies to the
   \Drupal\Core\Field\FieldItemList, use BaseFieldDefinition::addConstraint()
   instead.
   
   Note: passing a new set of options for an existing property constraint will
   overwrite with the new options.
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @see \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addConstraint()
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:373
   public getCacheContexts()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:15
   public getCacheMaxAge()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:29
   public getCacheTags()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:22
   public getCardinality()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:258
   public getClass()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:74
   public getColumns()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:735
   public getConfig($bundle)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:824
   public getConstraint($constraint_name)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:270
   public getConstraints()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:261
   public getDataType()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:58
   public getDefaultValue(Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:466
   public getDefaultValueCallback()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:459
   public getDefaultValueLiteral()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:452
   public getDescription()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:95
   public getDisplayOptions($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:438
   public getFieldStorageDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:777
   public getInitialValue() -> array
   Returns the initial value for the field.
   
   @return array
   The initial value for the field, as a numerically indexed array of items,
   each item being a property/value array (array() for no default value).
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:518
   public getInitialValueFromField() -> string|null
   Returns the name of the field that will be used for getting initial values.
   
   @return string|null
   The field name.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:554
   public getItemDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:92
   public getLabel()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:74
   public getMainPropertyName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:632
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:110
   public getOptionsProvider($property_name, Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:587
   public getPropertyDefinition($name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:602
   public getPropertyDefinitions()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:614
   public getPropertyNames()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:625
   public getProvider()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:194
   public getSchema()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:708
   public getSetting($setting_name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:179
   public getSettings()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:138
   public getTargetBundle()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:688
   public getTargetEntityTypeId()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:668
   public getType()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:131
   public getTypedDataManager() -> \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   Gets the typed data manager.
   
   @return \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   The typed data manager.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:36
   public getUniqueIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:791
   public getUniqueStorageIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:784
   public hasCustomStorage()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:743
   public isBaseField()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:750
   public isComputed()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:148
   public isDeleted()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:804
   public isDisplayConfigurable($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:445
   public isInternal()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:878
   public isList()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:116
   public isMultiple()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:286
   public isQueryable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:294
   public isReadOnly()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:123
   public isRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:169
   public isRevisionable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:235
   public isStorageRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:835
   public isTranslatable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:214
   public offsetExists($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:304
   public &offsetGet($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:316
   public offsetSet($offset, $value)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:329
   public offsetUnset($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:339
   public setCardinality($cardinality) -> $this
   Sets the maximum number of items allowed for the field.
   
   Possible values are positive integers or
   FieldStorageDefinitionInterface::CARDINALITY_UNLIMITED.
   
   Note that if the entity type that this base field is attached to is
   revisionable and the field has a cardinality higher than 1, the field is
   considered revisionable by default.
   
   @param int $cardinality
   The field cardinality.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:278
   public setClass($class) -> static
   Sets the class used for creating the typed data object.
   
   @param string|null $class
   The class to use.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:209
   public setComputed($computed) -> static
   Sets whether the data is computed.
   
   @param bool $computed
   Whether the data is computed.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:161
   public setConstraints(array $constraints) -> $this
   Sets an array of validation constraints.
   
   @param array $constraints
   An array of validation constraint definitions, keyed by constraint name.
   Each constraint definition can be used for instantiating
   \Symfony\Component\Validator\Constraint objects.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:285
   public setCustomStorage($custom_storage) -> $this
   Sets the storage behavior for this field.
   
   @param bool $custom_storage
   Pass FALSE if the storage takes care of storing the field,
   TRUE otherwise.
   
   @return $this
   
   @throws \LogicException
   Thrown if custom storage is to be set to FALSE for a computed field.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:766
   public setDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:65
   public setDefaultValue($value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:483
   public setDefaultValueCallback($callback)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:503
   public setDeleted($deleted) -> $this
   Sets whether the field storage is deleted.
   
   @param bool $deleted
   Whether the field storage is deleted.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:816
   public setDescription($description) -> static
   Sets the human-readable description.
   
   @param string $description
   The description to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:108
   public setDisplayConfigurable($display_context, $configurable) -> static
   Sets whether the display for the field can be configured.
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param bool $configurable
   Whether the display options can be configured (e.g., via the "Manage
   display" / "Manage form display" UI screens). If TRUE, the options
   specified via getDisplayOptions() act as defaults.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:426
   public setDisplayOptions($display_context, array $options) -> static
   Sets the display options for the field in forms or rendered entities.
   
   This enables generic rendering of the field with widgets / formatters,
   including automated support for "In place editing", and with optional
   configurability in the "Manage display" / "Manage form display" UI screens.
   
   Unless this method is called, the field remains invisible (or requires
   ad-hoc rendering logic).
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param array $options
   An array of display options. Refer to
   \Drupal\Core\Field\FieldDefinitionInterface::getDisplayOptions() for
   a list of supported keys. The options should include at least a 'weight',
   or specify 'type' = 'hidden'. The 'default_widget' / 'default_formatter'
   for the field type will be used if no 'type' is specified.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:408
   public setInitialValue($value) -> $this
   Sets an initial value for the field.
   
   @param mixed $value
   The initial value for the field. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:537
   public setInitialValueFromField($field_name, $default_value = NULL) -> $this
   Sets a field that will be used for getting initial values.
   
   @param string $field_name
   The name of the field that will be used for getting initial values.
   @param mixed $default_value
   (optional) The default value for the field, in case the inherited value
   is NULL. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   If the field being added is required or an entity key, it is recommended
   to provide a default value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:578
   public setInternal($internal) -> $this
   Sets the whether the data value should be internal.
   
   @param bool $internal
   Whether the data value should be internal.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:381
   public setItemDefinition(Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $definition) -> $this
   Sets the item definition.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\DataDefinition $definition
   A list item's data definition.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:104
   public setLabel($label) -> static
   Sets the human-readable label.
   
   @param string $label
   The label to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:87
   public setName($name) -> static
   Sets the field name.
   
   @param string $name
   The field name to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:123
   public setPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Sets constraints for a given field item property.
   
   Note: this overwrites any existing property constraints. If you need to
   add to the existing constraints, use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addPropertyConstraints()
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:334
   public setProvider($provider) -> $this
   Sets the name of the provider of this field.
   
   @param string $provider
   The provider name to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:206
   public setQueryable($queryable) -> static
   Sets whether the field is queryable.
   
   @param bool $queryable
   Whether the field is queryable.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @deprecated in Drupal 8.4.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::setCustomStorage() instead.
   
   @see https://www.drupal.org/node/2856563
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:313
   public setReadOnly($read_only) -> static
   Sets whether the data is read-only.
   
   @param bool $read_only
   Whether the data is read-only.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:140
   public setRequired($required) -> static
   Sets whether the data is required.
   
   @param bool $required
   Whether the data is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:182
   public setRevisionable($revisionable) -> $this
   Sets whether the field is revisionable.
   
   @param bool $revisionable
   Whether the field is revisionable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:250
   public setSetting($setting_name, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:186
   public setSettings(array $settings)
   {@inheritdoc}
   
   Note that the method does not unset existing settings not specified in the
   incoming $settings array.
   
   For example:
   @code
   // Given these are the default settings.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'apple',
   'season' => 'summer',
   ];
   // Change only the 'fruit' setting.
   $field_definition->setSettings(['fruit' => 'banana']);
   // The 'season' setting persists unchanged.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'banana',
   'season' => 'summer',
   ];
   @endcode
   
   For clarity, it is preferred to use setSetting() if not all available
   settings are supplied.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:167
   public setStorageRequired($required) -> static
   Sets whether the field storage is required.
   
   @param bool $required
   Whether the field storage is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:853
   public setTargetBundle($bundle) -> $this
   Sets the bundle this field is defined for.
   
   @param string|null $bundle
   The bundle, or NULL if the field is not bundle-specific.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:700
   public setTargetEntityTypeId($entity_type_id) -> $this
   Sets the ID of the type of the entity this field is attached to.
   
   @param string $entity_type_id
   The name of the target entity type to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:680
   public setTranslatable($translatable) -> $this
   Sets whether the field is translatable.
   
   @param bool $translatable
   Whether the field is translatable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:227
   public setTypedDataManager(Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager) -> $this
   Sets the typed data manager.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager
   The typed data manager.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:25
   public toArray() -> array
   Returns all definition values as array.
   
   @return array
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:348
   protected static normalizeValue(&$value, $main_property_name) -> array
   Ensure a field value is transformed into a format keyed by delta.
   
   @param mixed $value
   The raw field value to normalize.
   @param string $main_property_name
   The main field property name.
   
   @return array
   A field value normalized into a format keyed by delta.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldInputValueNormalizerTrait.php:26
   protected getFieldItemClass()
   Helper to retrieve the field item class.
   
   @deprecated in Drupal 8.5.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition::getClass() instead.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:643
  'uri' => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  • contents
  • Static class properties (1)
  • Available methods (97)
  • protected type -> string(8) "file_uri"
   protected propertyDefinitions -> array(2)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected schema -> NULL
   protected indexes -> array(0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition(3)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected definition -> array(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected typedDataManager -> NULL
  • constant CARDINALITY_UNLIMITED :: integer-1
  • public static create($type) -> static
   Creates a new field definition.
   
   @param string $type
   The type of the field.
   
   @return static
   A new field definition object.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:57
   public static createFromDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:33
   public static createFromFieldStorageDefinition(Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition) -> $this
   Creates a new field definition based upon a field storage definition.
   
   In cases where one needs a field storage definitions to act like full
   field definitions, this creates a new field definition based upon the
   (limited) information available. That way it is possible to use the field
   definition in places where a full field definition is required; e.g., with
   widgets or formatters.
   
   @param \Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition
   The field storage definition to base the new field definition upon.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:83
   public static createFromItemType($item_type)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:101
   public __clone()
   Magic method: Implements a deep clone.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:861
   public __construct(array $values = array(), Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $item_definition = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:50
   public __sleep()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:658
   public addConstraint($constraint_name, $options = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:293
   public addPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Adds constraints for a given field item property.
   
   Adds a constraint to a property of a base field item. e.g.
   @code
   // Limit the field item's value property to the range 0 through 10.
   // e.g. $node->size->value.
   $field->addPropertyConstraints('value', [
   'Range' => [
   'min' => 0,
   'max' => 10,
   ]
   ]);
   @endcode
   
   If you want to add a validation constraint that applies to the
   \Drupal\Core\Field\FieldItemList, use BaseFieldDefinition::addConstraint()
   instead.
   
   Note: passing a new set of options for an existing property constraint will
   overwrite with the new options.
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @see \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addConstraint()
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:373
   public getCacheContexts()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:15
   public getCacheMaxAge()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:29
   public getCacheTags()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:22
   public getCardinality()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:258
   public getClass()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:74
   public getColumns()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:735
   public getConfig($bundle)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:824
   public getConstraint($constraint_name)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:270
   public getConstraints()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:261
   public getDataType()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:58
   public getDefaultValue(Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:466
   public getDefaultValueCallback()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:459
   public getDefaultValueLiteral()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:452
   public getDescription()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:95
   public getDisplayOptions($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:438
   public getFieldStorageDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:777
   public getInitialValue() -> array
   Returns the initial value for the field.
   
   @return array
   The initial value for the field, as a numerically indexed array of items,
   each item being a property/value array (array() for no default value).
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:518
   public getInitialValueFromField() -> string|null
   Returns the name of the field that will be used for getting initial values.
   
   @return string|null
   The field name.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:554
   public getItemDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:92
   public getLabel()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:74
   public getMainPropertyName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:632
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:110
   public getOptionsProvider($property_name, Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:587
   public getPropertyDefinition($name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:602
   public getPropertyDefinitions()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:614
   public getPropertyNames()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:625
   public getProvider()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:194
   public getSchema()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:708
   public getSetting($setting_name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:179
   public getSettings()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:138
   public getTargetBundle()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:688
   public getTargetEntityTypeId()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:668
   public getType()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:131
   public getTypedDataManager() -> \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   Gets the typed data manager.
   
   @return \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   The typed data manager.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:36
   public getUniqueIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:791
   public getUniqueStorageIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:784
   public hasCustomStorage()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:743
   public isBaseField()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:750
   public isComputed()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:148
   public isDeleted()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:804
   public isDisplayConfigurable($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:445
   public isInternal()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:878
   public isList()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:116
   public isMultiple()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:286
   public isQueryable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:294
   public isReadOnly()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:123
   public isRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:169
   public isRevisionable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:235
   public isStorageRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:835
   public isTranslatable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:214
   public offsetExists($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:304
   public &offsetGet($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:316
   public offsetSet($offset, $value)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:329
   public offsetUnset($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:339
   public setCardinality($cardinality) -> $this
   Sets the maximum number of items allowed for the field.
   
   Possible values are positive integers or
   FieldStorageDefinitionInterface::CARDINALITY_UNLIMITED.
   
   Note that if the entity type that this base field is attached to is
   revisionable and the field has a cardinality higher than 1, the field is
   considered revisionable by default.
   
   @param int $cardinality
   The field cardinality.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:278
   public setClass($class) -> static
   Sets the class used for creating the typed data object.
   
   @param string|null $class
   The class to use.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:209
   public setComputed($computed) -> static
   Sets whether the data is computed.
   
   @param bool $computed
   Whether the data is computed.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:161
   public setConstraints(array $constraints) -> $this
   Sets an array of validation constraints.
   
   @param array $constraints
   An array of validation constraint definitions, keyed by constraint name.
   Each constraint definition can be used for instantiating
   \Symfony\Component\Validator\Constraint objects.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:285
   public setCustomStorage($custom_storage) -> $this
   Sets the storage behavior for this field.
   
   @param bool $custom_storage
   Pass FALSE if the storage takes care of storing the field,
   TRUE otherwise.
   
   @return $this
   
   @throws \LogicException
   Thrown if custom storage is to be set to FALSE for a computed field.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:766
   public setDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:65
   public setDefaultValue($value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:483
   public setDefaultValueCallback($callback)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:503
   public setDeleted($deleted) -> $this
   Sets whether the field storage is deleted.
   
   @param bool $deleted
   Whether the field storage is deleted.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:816
   public setDescription($description) -> static
   Sets the human-readable description.
   
   @param string $description
   The description to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:108
   public setDisplayConfigurable($display_context, $configurable) -> static
   Sets whether the display for the field can be configured.
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param bool $configurable
   Whether the display options can be configured (e.g., via the "Manage
   display" / "Manage form display" UI screens). If TRUE, the options
   specified via getDisplayOptions() act as defaults.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:426
   public setDisplayOptions($display_context, array $options) -> static
   Sets the display options for the field in forms or rendered entities.
   
   This enables generic rendering of the field with widgets / formatters,
   including automated support for "In place editing", and with optional
   configurability in the "Manage display" / "Manage form display" UI screens.
   
   Unless this method is called, the field remains invisible (or requires
   ad-hoc rendering logic).
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param array $options
   An array of display options. Refer to
   \Drupal\Core\Field\FieldDefinitionInterface::getDisplayOptions() for
   a list of supported keys. The options should include at least a 'weight',
   or specify 'type' = 'hidden'. The 'default_widget' / 'default_formatter'
   for the field type will be used if no 'type' is specified.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:408
   public setInitialValue($value) -> $this
   Sets an initial value for the field.
   
   @param mixed $value
   The initial value for the field. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:537
   public setInitialValueFromField($field_name, $default_value = NULL) -> $this
   Sets a field that will be used for getting initial values.
   
   @param string $field_name
   The name of the field that will be used for getting initial values.
   @param mixed $default_value
   (optional) The default value for the field, in case the inherited value
   is NULL. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   If the field being added is required or an entity key, it is recommended
   to provide a default value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:578
   public setInternal($internal) -> $this
   Sets the whether the data value should be internal.
   
   @param bool $internal
   Whether the data value should be internal.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:381
   public setItemDefinition(Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $definition) -> $this
   Sets the item definition.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\DataDefinition $definition
   A list item's data definition.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:104
   public setLabel($label) -> static
   Sets the human-readable label.
   
   @param string $label
   The label to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:87
   public setName($name) -> static
   Sets the field name.
   
   @param string $name
   The field name to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:123
   public setPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Sets constraints for a given field item property.
   
   Note: this overwrites any existing property constraints. If you need to
   add to the existing constraints, use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addPropertyConstraints()
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:334
   public setProvider($provider) -> $this
   Sets the name of the provider of this field.
   
   @param string $provider
   The provider name to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:206
   public setQueryable($queryable) -> static
   Sets whether the field is queryable.
   
   @param bool $queryable
   Whether the field is queryable.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @deprecated in Drupal 8.4.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::setCustomStorage() instead.
   
   @see https://www.drupal.org/node/2856563
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:313
   public setReadOnly($read_only) -> static
   Sets whether the data is read-only.
   
   @param bool $read_only
   Whether the data is read-only.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:140
   public setRequired($required) -> static
   Sets whether the data is required.
   
   @param bool $required
   Whether the data is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:182
   public setRevisionable($revisionable) -> $this
   Sets whether the field is revisionable.
   
   @param bool $revisionable
   Whether the field is revisionable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:250
   public setSetting($setting_name, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:186
   public setSettings(array $settings)
   {@inheritdoc}
   
   Note that the method does not unset existing settings not specified in the
   incoming $settings array.
   
   For example:
   @code
   // Given these are the default settings.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'apple',
   'season' => 'summer',
   ];
   // Change only the 'fruit' setting.
   $field_definition->setSettings(['fruit' => 'banana']);
   // The 'season' setting persists unchanged.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'banana',
   'season' => 'summer',
   ];
   @endcode
   
   For clarity, it is preferred to use setSetting() if not all available
   settings are supplied.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:167
   public setStorageRequired($required) -> static
   Sets whether the field storage is required.
   
   @param bool $required
   Whether the field storage is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:853
   public setTargetBundle($bundle) -> $this
   Sets the bundle this field is defined for.
   
   @param string|null $bundle
   The bundle, or NULL if the field is not bundle-specific.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:700
   public setTargetEntityTypeId($entity_type_id) -> $this
   Sets the ID of the type of the entity this field is attached to.
   
   @param string $entity_type_id
   The name of the target entity type to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:680
   public setTranslatable($translatable) -> $this
   Sets whether the field is translatable.
   
   @param bool $translatable
   Whether the field is translatable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:227
   public setTypedDataManager(Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager) -> $this
   Sets the typed data manager.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager
   The typed data manager.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:25
   public toArray() -> array
   Returns all definition values as array.
   
   @return array
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:348
   protected static normalizeValue(&$value, $main_property_name) -> array
   Ensure a field value is transformed into a format keyed by delta.
   
   @param mixed $value
   The raw field value to normalize.
   @param string $main_property_name
   The main field property name.
   
   @return array
   A field value normalized into a format keyed by delta.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldInputValueNormalizerTrait.php:26
   protected getFieldItemClass()
   Helper to retrieve the field item class.
   
   @deprecated in Drupal 8.5.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition::getClass() instead.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:643
  'filemime' => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  • contents
  • Static class properties (1)
  • Available methods (97)
  • protected type -> string(6) "string"
   protected propertyDefinitions -> array(1)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected schema -> NULL
   protected indexes -> array(0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition(3)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected definition -> array(6)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected typedDataManager -> NULL
  • constant CARDINALITY_UNLIMITED :: integer-1
  • public static create($type) -> static
   Creates a new field definition.
   
   @param string $type
   The type of the field.
   
   @return static
   A new field definition object.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:57
   public static createFromDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:33
   public static createFromFieldStorageDefinition(Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition) -> $this
   Creates a new field definition based upon a field storage definition.
   
   In cases where one needs a field storage definitions to act like full
   field definitions, this creates a new field definition based upon the
   (limited) information available. That way it is possible to use the field
   definition in places where a full field definition is required; e.g., with
   widgets or formatters.
   
   @param \Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition
   The field storage definition to base the new field definition upon.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:83
   public static createFromItemType($item_type)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:101
   public __clone()
   Magic method: Implements a deep clone.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:861
   public __construct(array $values = array(), Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $item_definition = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:50
   public __sleep()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:658
   public addConstraint($constraint_name, $options = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:293
   public addPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Adds constraints for a given field item property.
   
   Adds a constraint to a property of a base field item. e.g.
   @code
   // Limit the field item's value property to the range 0 through 10.
   // e.g. $node->size->value.
   $field->addPropertyConstraints('value', [
   'Range' => [
   'min' => 0,
   'max' => 10,
   ]
   ]);
   @endcode
   
   If you want to add a validation constraint that applies to the
   \Drupal\Core\Field\FieldItemList, use BaseFieldDefinition::addConstraint()
   instead.
   
   Note: passing a new set of options for an existing property constraint will
   overwrite with the new options.
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @see \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addConstraint()
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:373
   public getCacheContexts()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:15
   public getCacheMaxAge()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:29
   public getCacheTags()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:22
   public getCardinality()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:258
   public getClass()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:74
   public getColumns()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:735
   public getConfig($bundle)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:824
   public getConstraint($constraint_name)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:270
   public getConstraints()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:261
   public getDataType()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:58
   public getDefaultValue(Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:466
   public getDefaultValueCallback()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:459
   public getDefaultValueLiteral()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:452
   public getDescription()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:95
   public getDisplayOptions($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:438
   public getFieldStorageDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:777
   public getInitialValue() -> array
   Returns the initial value for the field.
   
   @return array
   The initial value for the field, as a numerically indexed array of items,
   each item being a property/value array (array() for no default value).
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:518
   public getInitialValueFromField() -> string|null
   Returns the name of the field that will be used for getting initial values.
   
   @return string|null
   The field name.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:554
   public getItemDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:92
   public getLabel()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:74
   public getMainPropertyName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:632
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:110
   public getOptionsProvider($property_name, Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:587
   public getPropertyDefinition($name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:602
   public getPropertyDefinitions()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:614
   public getPropertyNames()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:625
   public getProvider()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:194
   public getSchema()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:708
   public getSetting($setting_name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:179
   public getSettings()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:138
   public getTargetBundle()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:688
   public getTargetEntityTypeId()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:668
   public getType()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:131
   public getTypedDataManager() -> \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   Gets the typed data manager.
   
   @return \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   The typed data manager.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:36
   public getUniqueIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:791
   public getUniqueStorageIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:784
   public hasCustomStorage()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:743
   public isBaseField()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:750
   public isComputed()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:148
   public isDeleted()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:804
   public isDisplayConfigurable($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:445
   public isInternal()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:878
   public isList()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:116
   public isMultiple()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:286
   public isQueryable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:294
   public isReadOnly()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:123
   public isRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:169
   public isRevisionable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:235
   public isStorageRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:835
   public isTranslatable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:214
   public offsetExists($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:304
   public &offsetGet($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:316
   public offsetSet($offset, $value)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:329
   public offsetUnset($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:339
   public setCardinality($cardinality) -> $this
   Sets the maximum number of items allowed for the field.
   
   Possible values are positive integers or
   FieldStorageDefinitionInterface::CARDINALITY_UNLIMITED.
   
   Note that if the entity type that this base field is attached to is
   revisionable and the field has a cardinality higher than 1, the field is
   considered revisionable by default.
   
   @param int $cardinality
   The field cardinality.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:278
   public setClass($class) -> static
   Sets the class used for creating the typed data object.
   
   @param string|null $class
   The class to use.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:209
   public setComputed($computed) -> static
   Sets whether the data is computed.
   
   @param bool $computed
   Whether the data is computed.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:161
   public setConstraints(array $constraints) -> $this
   Sets an array of validation constraints.
   
   @param array $constraints
   An array of validation constraint definitions, keyed by constraint name.
   Each constraint definition can be used for instantiating
   \Symfony\Component\Validator\Constraint objects.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:285
   public setCustomStorage($custom_storage) -> $this
   Sets the storage behavior for this field.
   
   @param bool $custom_storage
   Pass FALSE if the storage takes care of storing the field,
   TRUE otherwise.
   
   @return $this
   
   @throws \LogicException
   Thrown if custom storage is to be set to FALSE for a computed field.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:766
   public setDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:65
   public setDefaultValue($value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:483
   public setDefaultValueCallback($callback)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:503
   public setDeleted($deleted) -> $this
   Sets whether the field storage is deleted.
   
   @param bool $deleted
   Whether the field storage is deleted.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:816
   public setDescription($description) -> static
   Sets the human-readable description.
   
   @param string $description
   The description to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:108
   public setDisplayConfigurable($display_context, $configurable) -> static
   Sets whether the display for the field can be configured.
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param bool $configurable
   Whether the display options can be configured (e.g., via the "Manage
   display" / "Manage form display" UI screens). If TRUE, the options
   specified via getDisplayOptions() act as defaults.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:426
   public setDisplayOptions($display_context, array $options) -> static
   Sets the display options for the field in forms or rendered entities.
   
   This enables generic rendering of the field with widgets / formatters,
   including automated support for "In place editing", and with optional
   configurability in the "Manage display" / "Manage form display" UI screens.
   
   Unless this method is called, the field remains invisible (or requires
   ad-hoc rendering logic).
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param array $options
   An array of display options. Refer to
   \Drupal\Core\Field\FieldDefinitionInterface::getDisplayOptions() for
   a list of supported keys. The options should include at least a 'weight',
   or specify 'type' = 'hidden'. The 'default_widget' / 'default_formatter'
   for the field type will be used if no 'type' is specified.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:408
   public setInitialValue($value) -> $this
   Sets an initial value for the field.
   
   @param mixed $value
   The initial value for the field. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:537
   public setInitialValueFromField($field_name, $default_value = NULL) -> $this
   Sets a field that will be used for getting initial values.
   
   @param string $field_name
   The name of the field that will be used for getting initial values.
   @param mixed $default_value
   (optional) The default value for the field, in case the inherited value
   is NULL. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   If the field being added is required or an entity key, it is recommended
   to provide a default value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:578
   public setInternal($internal) -> $this
   Sets the whether the data value should be internal.
   
   @param bool $internal
   Whether the data value should be internal.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:381
   public setItemDefinition(Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $definition) -> $this
   Sets the item definition.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\DataDefinition $definition
   A list item's data definition.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:104
   public setLabel($label) -> static
   Sets the human-readable label.
   
   @param string $label
   The label to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:87
   public setName($name) -> static
   Sets the field name.
   
   @param string $name
   The field name to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:123
   public setPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Sets constraints for a given field item property.
   
   Note: this overwrites any existing property constraints. If you need to
   add to the existing constraints, use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addPropertyConstraints()
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:334
   public setProvider($provider) -> $this
   Sets the name of the provider of this field.
   
   @param string $provider
   The provider name to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:206
   public setQueryable($queryable) -> static
   Sets whether the field is queryable.
   
   @param bool $queryable
   Whether the field is queryable.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @deprecated in Drupal 8.4.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::setCustomStorage() instead.
   
   @see https://www.drupal.org/node/2856563
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:313
   public setReadOnly($read_only) -> static
   Sets whether the data is read-only.
   
   @param bool $read_only
   Whether the data is read-only.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:140
   public setRequired($required) -> static
   Sets whether the data is required.
   
   @param bool $required
   Whether the data is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:182
   public setRevisionable($revisionable) -> $this
   Sets whether the field is revisionable.
   
   @param bool $revisionable
   Whether the field is revisionable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:250
   public setSetting($setting_name, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:186
   public setSettings(array $settings)
   {@inheritdoc}
   
   Note that the method does not unset existing settings not specified in the
   incoming $settings array.
   
   For example:
   @code
   // Given these are the default settings.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'apple',
   'season' => 'summer',
   ];
   // Change only the 'fruit' setting.
   $field_definition->setSettings(['fruit' => 'banana']);
   // The 'season' setting persists unchanged.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'banana',
   'season' => 'summer',
   ];
   @endcode
   
   For clarity, it is preferred to use setSetting() if not all available
   settings are supplied.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:167
   public setStorageRequired($required) -> static
   Sets whether the field storage is required.
   
   @param bool $required
   Whether the field storage is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:853
   public setTargetBundle($bundle) -> $this
   Sets the bundle this field is defined for.
   
   @param string|null $bundle
   The bundle, or NULL if the field is not bundle-specific.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:700
   public setTargetEntityTypeId($entity_type_id) -> $this
   Sets the ID of the type of the entity this field is attached to.
   
   @param string $entity_type_id
   The name of the target entity type to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:680
   public setTranslatable($translatable) -> $this
   Sets whether the field is translatable.
   
   @param bool $translatable
   Whether the field is translatable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:227
   public setTypedDataManager(Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager) -> $this
   Sets the typed data manager.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager
   The typed data manager.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:25
   public toArray() -> array
   Returns all definition values as array.
   
   @return array
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:348
   protected static normalizeValue(&$value, $main_property_name) -> array
   Ensure a field value is transformed into a format keyed by delta.
   
   @param mixed $value
   The raw field value to normalize.
   @param string $main_property_name
   The main field property name.
   
   @return array
   A field value normalized into a format keyed by delta.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldInputValueNormalizerTrait.php:26
   protected getFieldItemClass()
   Helper to retrieve the field item class.
   
   @deprecated in Drupal 8.5.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition::getClass() instead.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:643
  'filesize' => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  • contents
  • Static class properties (1)
  • Available methods (97)
  • protected type -> string(7) "integer"
   protected propertyDefinitions -> array(1)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected schema -> NULL
   protected indexes -> array(0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition(3)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected definition -> array(6)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected typedDataManager -> NULL
  • constant CARDINALITY_UNLIMITED :: integer-1
  • public static create($type) -> static
   Creates a new field definition.
   
   @param string $type
   The type of the field.
   
   @return static
   A new field definition object.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:57
   public static createFromDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:33
   public static createFromFieldStorageDefinition(Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition) -> $this
   Creates a new field definition based upon a field storage definition.
   
   In cases where one needs a field storage definitions to act like full
   field definitions, this creates a new field definition based upon the
   (limited) information available. That way it is possible to use the field
   definition in places where a full field definition is required; e.g., with
   widgets or formatters.
   
   @param \Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition
   The field storage definition to base the new field definition upon.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:83
   public static createFromItemType($item_type)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:101
   public __clone()
   Magic method: Implements a deep clone.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:861
   public __construct(array $values = array(), Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $item_definition = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:50
   public __sleep()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:658
   public addConstraint($constraint_name, $options = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:293
   public addPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Adds constraints for a given field item property.
   
   Adds a constraint to a property of a base field item. e.g.
   @code
   // Limit the field item's value property to the range 0 through 10.
   // e.g. $node->size->value.
   $field->addPropertyConstraints('value', [
   'Range' => [
   'min' => 0,
   'max' => 10,
   ]
   ]);
   @endcode
   
   If you want to add a validation constraint that applies to the
   \Drupal\Core\Field\FieldItemList, use BaseFieldDefinition::addConstraint()
   instead.
   
   Note: passing a new set of options for an existing property constraint will
   overwrite with the new options.
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @see \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addConstraint()
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:373
   public getCacheContexts()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:15
   public getCacheMaxAge()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:29
   public getCacheTags()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:22
   public getCardinality()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:258
   public getClass()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:74
   public getColumns()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:735
   public getConfig($bundle)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:824
   public getConstraint($constraint_name)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:270
   public getConstraints()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:261
   public getDataType()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:58
   public getDefaultValue(Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:466
   public getDefaultValueCallback()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:459
   public getDefaultValueLiteral()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:452
   public getDescription()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:95
   public getDisplayOptions($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:438
   public getFieldStorageDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:777
   public getInitialValue() -> array
   Returns the initial value for the field.
   
   @return array
   The initial value for the field, as a numerically indexed array of items,
   each item being a property/value array (array() for no default value).
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:518
   public getInitialValueFromField() -> string|null
   Returns the name of the field that will be used for getting initial values.
   
   @return string|null
   The field name.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:554
   public getItemDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:92
   public getLabel()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:74
   public getMainPropertyName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:632
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:110
   public getOptionsProvider($property_name, Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:587
   public getPropertyDefinition($name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:602
   public getPropertyDefinitions()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:614
   public getPropertyNames()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:625
   public getProvider()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:194
   public getSchema()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:708
   public getSetting($setting_name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:179
   public getSettings()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:138
   public getTargetBundle()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:688
   public getTargetEntityTypeId()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:668
   public getType()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:131
   public getTypedDataManager() -> \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   Gets the typed data manager.
   
   @return \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   The typed data manager.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:36
   public getUniqueIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:791
   public getUniqueStorageIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:784
   public hasCustomStorage()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:743
   public isBaseField()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:750
   public isComputed()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:148
   public isDeleted()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:804
   public isDisplayConfigurable($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:445
   public isInternal()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:878
   public isList()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:116
   public isMultiple()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:286
   public isQueryable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:294
   public isReadOnly()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:123
   public isRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:169
   public isRevisionable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:235
   public isStorageRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:835
   public isTranslatable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:214
   public offsetExists($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:304
   public &offsetGet($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:316
   public offsetSet($offset, $value)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:329
   public offsetUnset($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:339
   public setCardinality($cardinality) -> $this
   Sets the maximum number of items allowed for the field.
   
   Possible values are positive integers or
   FieldStorageDefinitionInterface::CARDINALITY_UNLIMITED.
   
   Note that if the entity type that this base field is attached to is
   revisionable and the field has a cardinality higher than 1, the field is
   considered revisionable by default.
   
   @param int $cardinality
   The field cardinality.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:278
   public setClass($class) -> static
   Sets the class used for creating the typed data object.
   
   @param string|null $class
   The class to use.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:209
   public setComputed($computed) -> static
   Sets whether the data is computed.
   
   @param bool $computed
   Whether the data is computed.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:161
   public setConstraints(array $constraints) -> $this
   Sets an array of validation constraints.
   
   @param array $constraints
   An array of validation constraint definitions, keyed by constraint name.
   Each constraint definition can be used for instantiating
   \Symfony\Component\Validator\Constraint objects.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:285
   public setCustomStorage($custom_storage) -> $this
   Sets the storage behavior for this field.
   
   @param bool $custom_storage
   Pass FALSE if the storage takes care of storing the field,
   TRUE otherwise.
   
   @return $this
   
   @throws \LogicException
   Thrown if custom storage is to be set to FALSE for a computed field.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:766
   public setDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:65
   public setDefaultValue($value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:483
   public setDefaultValueCallback($callback)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:503
   public setDeleted($deleted) -> $this
   Sets whether the field storage is deleted.
   
   @param bool $deleted
   Whether the field storage is deleted.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:816
   public setDescription($description) -> static
   Sets the human-readable description.
   
   @param string $description
   The description to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:108
   public setDisplayConfigurable($display_context, $configurable) -> static
   Sets whether the display for the field can be configured.
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param bool $configurable
   Whether the display options can be configured (e.g., via the "Manage
   display" / "Manage form display" UI screens). If TRUE, the options
   specified via getDisplayOptions() act as defaults.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:426
   public setDisplayOptions($display_context, array $options) -> static
   Sets the display options for the field in forms or rendered entities.
   
   This enables generic rendering of the field with widgets / formatters,
   including automated support for "In place editing", and with optional
   configurability in the "Manage display" / "Manage form display" UI screens.
   
   Unless this method is called, the field remains invisible (or requires
   ad-hoc rendering logic).
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param array $options
   An array of display options. Refer to
   \Drupal\Core\Field\FieldDefinitionInterface::getDisplayOptions() for
   a list of supported keys. The options should include at least a 'weight',
   or specify 'type' = 'hidden'. The 'default_widget' / 'default_formatter'
   for the field type will be used if no 'type' is specified.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:408
   public setInitialValue($value) -> $this
   Sets an initial value for the field.
   
   @param mixed $value
   The initial value for the field. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:537
   public setInitialValueFromField($field_name, $default_value = NULL) -> $this
   Sets a field that will be used for getting initial values.
   
   @param string $field_name
   The name of the field that will be used for getting initial values.
   @param mixed $default_value
   (optional) The default value for the field, in case the inherited value
   is NULL. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   If the field being added is required or an entity key, it is recommended
   to provide a default value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:578
   public setInternal($internal) -> $this
   Sets the whether the data value should be internal.
   
   @param bool $internal
   Whether the data value should be internal.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:381
   public setItemDefinition(Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $definition) -> $this
   Sets the item definition.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\DataDefinition $definition
   A list item's data definition.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:104
   public setLabel($label) -> static
   Sets the human-readable label.
   
   @param string $label
   The label to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:87
   public setName($name) -> static
   Sets the field name.
   
   @param string $name
   The field name to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:123
   public setPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Sets constraints for a given field item property.
   
   Note: this overwrites any existing property constraints. If you need to
   add to the existing constraints, use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addPropertyConstraints()
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:334
   public setProvider($provider) -> $this
   Sets the name of the provider of this field.
   
   @param string $provider
   The provider name to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:206
   public setQueryable($queryable) -> static
   Sets whether the field is queryable.
   
   @param bool $queryable
   Whether the field is queryable.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @deprecated in Drupal 8.4.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::setCustomStorage() instead.
   
   @see https://www.drupal.org/node/2856563
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:313
   public setReadOnly($read_only) -> static
   Sets whether the data is read-only.
   
   @param bool $read_only
   Whether the data is read-only.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:140
   public setRequired($required) -> static
   Sets whether the data is required.
   
   @param bool $required
   Whether the data is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:182
   public setRevisionable($revisionable) -> $this
   Sets whether the field is revisionable.
   
   @param bool $revisionable
   Whether the field is revisionable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:250
   public setSetting($setting_name, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:186
   public setSettings(array $settings)
   {@inheritdoc}
   
   Note that the method does not unset existing settings not specified in the
   incoming $settings array.
   
   For example:
   @code
   // Given these are the default settings.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'apple',
   'season' => 'summer',
   ];
   // Change only the 'fruit' setting.
   $field_definition->setSettings(['fruit' => 'banana']);
   // The 'season' setting persists unchanged.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'banana',
   'season' => 'summer',
   ];
   @endcode
   
   For clarity, it is preferred to use setSetting() if not all available
   settings are supplied.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:167
   public setStorageRequired($required) -> static
   Sets whether the field storage is required.
   
   @param bool $required
   Whether the field storage is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:853
   public setTargetBundle($bundle) -> $this
   Sets the bundle this field is defined for.
   
   @param string|null $bundle
   The bundle, or NULL if the field is not bundle-specific.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:700
   public setTargetEntityTypeId($entity_type_id) -> $this
   Sets the ID of the type of the entity this field is attached to.
   
   @param string $entity_type_id
   The name of the target entity type to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:680
   public setTranslatable($translatable) -> $this
   Sets whether the field is translatable.
   
   @param bool $translatable
   Whether the field is translatable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:227
   public setTypedDataManager(Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager) -> $this
   Sets the typed data manager.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager
   The typed data manager.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:25
   public toArray() -> array
   Returns all definition values as array.
   
   @return array
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:348
   protected static normalizeValue(&$value, $main_property_name) -> array
   Ensure a field value is transformed into a format keyed by delta.
   
   @param mixed $value
   The raw field value to normalize.
   @param string $main_property_name
   The main field property name.
   
   @return array
   A field value normalized into a format keyed by delta.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldInputValueNormalizerTrait.php:26
   protected getFieldItemClass()
   Helper to retrieve the field item class.
   
   @deprecated in Drupal 8.5.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition::getClass() instead.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:643
  'status' => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  • contents
  • Static class properties (1)
  • Available methods (97)
  • protected type -> string(7) "boolean"
   protected propertyDefinitions -> NULL
   protected schema -> NULL
   protected indexes -> array(0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition(3)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected definition -> array(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected typedDataManager -> NULL
  • constant CARDINALITY_UNLIMITED :: integer-1
  • public static create($type) -> static
   Creates a new field definition.
   
   @param string $type
   The type of the field.
   
   @return static
   A new field definition object.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:57
   public static createFromDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:33
   public static createFromFieldStorageDefinition(Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition) -> $this
   Creates a new field definition based upon a field storage definition.
   
   In cases where one needs a field storage definitions to act like full
   field definitions, this creates a new field definition based upon the
   (limited) information available. That way it is possible to use the field
   definition in places where a full field definition is required; e.g., with
   widgets or formatters.
   
   @param \Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition
   The field storage definition to base the new field definition upon.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:83
   public static createFromItemType($item_type)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:101
   public __clone()
   Magic method: Implements a deep clone.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:861
   public __construct(array $values = array(), Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $item_definition = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:50
   public __sleep()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:658
   public addConstraint($constraint_name, $options = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:293
   public addPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Adds constraints for a given field item property.
   
   Adds a constraint to a property of a base field item. e.g.
   @code
   // Limit the field item's value property to the range 0 through 10.
   // e.g. $node->size->value.
   $field->addPropertyConstraints('value', [
   'Range' => [
   'min' => 0,
   'max' => 10,
   ]
   ]);
   @endcode
   
   If you want to add a validation constraint that applies to the
   \Drupal\Core\Field\FieldItemList, use BaseFieldDefinition::addConstraint()
   instead.
   
   Note: passing a new set of options for an existing property constraint will
   overwrite with the new options.
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @see \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addConstraint()
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:373
   public getCacheContexts()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:15
   public getCacheMaxAge()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:29
   public getCacheTags()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:22
   public getCardinality()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:258
   public getClass()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:74
   public getColumns()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:735
   public getConfig($bundle)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:824
   public getConstraint($constraint_name)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:270
   public getConstraints()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:261
   public getDataType()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:58
   public getDefaultValue(Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:466
   public getDefaultValueCallback()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:459
   public getDefaultValueLiteral()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:452
   public getDescription()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:95
   public getDisplayOptions($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:438
   public getFieldStorageDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:777
   public getInitialValue() -> array
   Returns the initial value for the field.
   
   @return array
   The initial value for the field, as a numerically indexed array of items,
   each item being a property/value array (array() for no default value).
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:518
   public getInitialValueFromField() -> string|null
   Returns the name of the field that will be used for getting initial values.
   
   @return string|null
   The field name.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:554
   public getItemDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:92
   public getLabel()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:74
   public getMainPropertyName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:632
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:110
   public getOptionsProvider($property_name, Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:587
   public getPropertyDefinition($name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:602
   public getPropertyDefinitions()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:614
   public getPropertyNames()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:625
   public getProvider()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:194
   public getSchema()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:708
   public getSetting($setting_name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:179
   public getSettings()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:138
   public getTargetBundle()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:688
   public getTargetEntityTypeId()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:668
   public getType()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:131
   public getTypedDataManager() -> \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   Gets the typed data manager.
   
   @return \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   The typed data manager.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:36
   public getUniqueIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:791
   public getUniqueStorageIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:784
   public hasCustomStorage()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:743
   public isBaseField()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:750
   public isComputed()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:148
   public isDeleted()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:804
   public isDisplayConfigurable($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:445
   public isInternal()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:878
   public isList()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:116
   public isMultiple()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:286
   public isQueryable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:294
   public isReadOnly()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:123
   public isRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:169
   public isRevisionable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:235
   public isStorageRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:835
   public isTranslatable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:214
   public offsetExists($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:304
   public &offsetGet($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:316
   public offsetSet($offset, $value)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:329
   public offsetUnset($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:339
   public setCardinality($cardinality) -> $this
   Sets the maximum number of items allowed for the field.
   
   Possible values are positive integers or
   FieldStorageDefinitionInterface::CARDINALITY_UNLIMITED.
   
   Note that if the entity type that this base field is attached to is
   revisionable and the field has a cardinality higher than 1, the field is
   considered revisionable by default.
   
   @param int $cardinality
   The field cardinality.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:278
   public setClass($class) -> static
   Sets the class used for creating the typed data object.
   
   @param string|null $class
   The class to use.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:209
   public setComputed($computed) -> static
   Sets whether the data is computed.
   
   @param bool $computed
   Whether the data is computed.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:161
   public setConstraints(array $constraints) -> $this
   Sets an array of validation constraints.
   
   @param array $constraints
   An array of validation constraint definitions, keyed by constraint name.
   Each constraint definition can be used for instantiating
   \Symfony\Component\Validator\Constraint objects.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:285
   public setCustomStorage($custom_storage) -> $this
   Sets the storage behavior for this field.
   
   @param bool $custom_storage
   Pass FALSE if the storage takes care of storing the field,
   TRUE otherwise.
   
   @return $this
   
   @throws \LogicException
   Thrown if custom storage is to be set to FALSE for a computed field.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:766
   public setDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:65
   public setDefaultValue($value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:483
   public setDefaultValueCallback($callback)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:503
   public setDeleted($deleted) -> $this
   Sets whether the field storage is deleted.
   
   @param bool $deleted
   Whether the field storage is deleted.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:816
   public setDescription($description) -> static
   Sets the human-readable description.
   
   @param string $description
   The description to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:108
   public setDisplayConfigurable($display_context, $configurable) -> static
   Sets whether the display for the field can be configured.
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param bool $configurable
   Whether the display options can be configured (e.g., via the "Manage
   display" / "Manage form display" UI screens). If TRUE, the options
   specified via getDisplayOptions() act as defaults.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:426
   public setDisplayOptions($display_context, array $options) -> static
   Sets the display options for the field in forms or rendered entities.
   
   This enables generic rendering of the field with widgets / formatters,
   including automated support for "In place editing", and with optional
   configurability in the "Manage display" / "Manage form display" UI screens.
   
   Unless this method is called, the field remains invisible (or requires
   ad-hoc rendering logic).
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param array $options
   An array of display options. Refer to
   \Drupal\Core\Field\FieldDefinitionInterface::getDisplayOptions() for
   a list of supported keys. The options should include at least a 'weight',
   or specify 'type' = 'hidden'. The 'default_widget' / 'default_formatter'
   for the field type will be used if no 'type' is specified.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:408
   public setInitialValue($value) -> $this
   Sets an initial value for the field.
   
   @param mixed $value
   The initial value for the field. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:537
   public setInitialValueFromField($field_name, $default_value = NULL) -> $this
   Sets a field that will be used for getting initial values.
   
   @param string $field_name
   The name of the field that will be used for getting initial values.
   @param mixed $default_value
   (optional) The default value for the field, in case the inherited value
   is NULL. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   If the field being added is required or an entity key, it is recommended
   to provide a default value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:578
   public setInternal($internal) -> $this
   Sets the whether the data value should be internal.
   
   @param bool $internal
   Whether the data value should be internal.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:381
   public setItemDefinition(Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $definition) -> $this
   Sets the item definition.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\DataDefinition $definition
   A list item's data definition.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:104
   public setLabel($label) -> static
   Sets the human-readable label.
   
   @param string $label
   The label to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:87
   public setName($name) -> static
   Sets the field name.
   
   @param string $name
   The field name to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:123
   public setPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Sets constraints for a given field item property.
   
   Note: this overwrites any existing property constraints. If you need to
   add to the existing constraints, use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addPropertyConstraints()
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:334
   public setProvider($provider) -> $this
   Sets the name of the provider of this field.
   
   @param string $provider
   The provider name to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:206
   public setQueryable($queryable) -> static
   Sets whether the field is queryable.
   
   @param bool $queryable
   Whether the field is queryable.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @deprecated in Drupal 8.4.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::setCustomStorage() instead.
   
   @see https://www.drupal.org/node/2856563
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:313
   public setReadOnly($read_only) -> static
   Sets whether the data is read-only.
   
   @param bool $read_only
   Whether the data is read-only.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:140
   public setRequired($required) -> static
   Sets whether the data is required.
   
   @param bool $required
   Whether the data is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:182
   public setRevisionable($revisionable) -> $this
   Sets whether the field is revisionable.
   
   @param bool $revisionable
   Whether the field is revisionable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:250
   public setSetting($setting_name, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:186
   public setSettings(array $settings)
   {@inheritdoc}
   
   Note that the method does not unset existing settings not specified in the
   incoming $settings array.
   
   For example:
   @code
   // Given these are the default settings.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'apple',
   'season' => 'summer',
   ];
   // Change only the 'fruit' setting.
   $field_definition->setSettings(['fruit' => 'banana']);
   // The 'season' setting persists unchanged.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'banana',
   'season' => 'summer',
   ];
   @endcode
   
   For clarity, it is preferred to use setSetting() if not all available
   settings are supplied.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:167
   public setStorageRequired($required) -> static
   Sets whether the field storage is required.
   
   @param bool $required
   Whether the field storage is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:853
   public setTargetBundle($bundle) -> $this
   Sets the bundle this field is defined for.
   
   @param string|null $bundle
   The bundle, or NULL if the field is not bundle-specific.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:700
   public setTargetEntityTypeId($entity_type_id) -> $this
   Sets the ID of the type of the entity this field is attached to.
   
   @param string $entity_type_id
   The name of the target entity type to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:680
   public setTranslatable($translatable) -> $this
   Sets whether the field is translatable.
   
   @param bool $translatable
   Whether the field is translatable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:227
   public setTypedDataManager(Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager) -> $this
   Sets the typed data manager.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager
   The typed data manager.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:25
   public toArray() -> array
   Returns all definition values as array.
   
   @return array
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:348
   protected static normalizeValue(&$value, $main_property_name) -> array
   Ensure a field value is transformed into a format keyed by delta.
   
   @param mixed $value
   The raw field value to normalize.
   @param string $main_property_name
   The main field property name.
   
   @return array
   A field value normalized into a format keyed by delta.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldInputValueNormalizerTrait.php:26
   protected getFieldItemClass()
   Helper to retrieve the field item class.
   
   @deprecated in Drupal 8.5.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition::getClass() instead.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:643
  'created' => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  • contents
  • Static class properties (1)
  • Available methods (97)
  • protected type -> string(7) "created"
   protected propertyDefinitions -> NULL
   protected schema -> NULL
   protected indexes -> array(0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition(3)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected definition -> array(6)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected typedDataManager -> NULL
  • constant CARDINALITY_UNLIMITED :: integer-1
  • public static create($type) -> static
   Creates a new field definition.
   
   @param string $type
   The type of the field.
   
   @return static
   A new field definition object.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:57
   public static createFromDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:33
   public static createFromFieldStorageDefinition(Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition) -> $this
   Creates a new field definition based upon a field storage definition.
   
   In cases where one needs a field storage definitions to act like full
   field definitions, this creates a new field definition based upon the
   (limited) information available. That way it is possible to use the field
   definition in places where a full field definition is required; e.g., with
   widgets or formatters.
   
   @param \Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition
   The field storage definition to base the new field definition upon.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:83
   public static createFromItemType($item_type)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:101
   public __clone()
   Magic method: Implements a deep clone.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:861
   public __construct(array $values = array(), Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $item_definition = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:50
   public __sleep()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:658
   public addConstraint($constraint_name, $options = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:293
   public addPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Adds constraints for a given field item property.
   
   Adds a constraint to a property of a base field item. e.g.
   @code
   // Limit the field item's value property to the range 0 through 10.
   // e.g. $node->size->value.
   $field->addPropertyConstraints('value', [
   'Range' => [
   'min' => 0,
   'max' => 10,
   ]
   ]);
   @endcode
   
   If you want to add a validation constraint that applies to the
   \Drupal\Core\Field\FieldItemList, use BaseFieldDefinition::addConstraint()
   instead.
   
   Note: passing a new set of options for an existing property constraint will
   overwrite with the new options.
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @see \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addConstraint()
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:373
   public getCacheContexts()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:15
   public getCacheMaxAge()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:29
   public getCacheTags()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:22
   public getCardinality()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:258
   public getClass()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:74
   public getColumns()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:735
   public getConfig($bundle)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:824
   public getConstraint($constraint_name)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:270
   public getConstraints()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:261
   public getDataType()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:58
   public getDefaultValue(Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:466
   public getDefaultValueCallback()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:459
   public getDefaultValueLiteral()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:452
   public getDescription()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:95
   public getDisplayOptions($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:438
   public getFieldStorageDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:777
   public getInitialValue() -> array
   Returns the initial value for the field.
   
   @return array
   The initial value for the field, as a numerically indexed array of items,
   each item being a property/value array (array() for no default value).
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:518
   public getInitialValueFromField() -> string|null
   Returns the name of the field that will be used for getting initial values.
   
   @return string|null
   The field name.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:554
   public getItemDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:92
   public getLabel()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:74
   public getMainPropertyName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:632
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:110
   public getOptionsProvider($property_name, Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:587
   public getPropertyDefinition($name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:602
   public getPropertyDefinitions()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:614
   public getPropertyNames()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:625
   public getProvider()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:194
   public getSchema()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:708
   public getSetting($setting_name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:179
   public getSettings()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:138
   public getTargetBundle()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:688
   public getTargetEntityTypeId()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:668
   public getType()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:131
   public getTypedDataManager() -> \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   Gets the typed data manager.
   
   @return \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   The typed data manager.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:36
   public getUniqueIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:791
   public getUniqueStorageIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:784
   public hasCustomStorage()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:743
   public isBaseField()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:750
   public isComputed()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:148
   public isDeleted()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:804
   public isDisplayConfigurable($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:445
   public isInternal()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:878
   public isList()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:116
   public isMultiple()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:286
   public isQueryable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:294
   public isReadOnly()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:123
   public isRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:169
   public isRevisionable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:235
   public isStorageRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:835
   public isTranslatable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:214
   public offsetExists($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:304
   public &offsetGet($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:316
   public offsetSet($offset, $value)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:329
   public offsetUnset($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:339
   public setCardinality($cardinality) -> $this
   Sets the maximum number of items allowed for the field.
   
   Possible values are positive integers or
   FieldStorageDefinitionInterface::CARDINALITY_UNLIMITED.
   
   Note that if the entity type that this base field is attached to is
   revisionable and the field has a cardinality higher than 1, the field is
   considered revisionable by default.
   
   @param int $cardinality
   The field cardinality.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:278
   public setClass($class) -> static
   Sets the class used for creating the typed data object.
   
   @param string|null $class
   The class to use.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:209
   public setComputed($computed) -> static
   Sets whether the data is computed.
   
   @param bool $computed
   Whether the data is computed.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:161
   public setConstraints(array $constraints) -> $this
   Sets an array of validation constraints.
   
   @param array $constraints
   An array of validation constraint definitions, keyed by constraint name.
   Each constraint definition can be used for instantiating
   \Symfony\Component\Validator\Constraint objects.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:285
   public setCustomStorage($custom_storage) -> $this
   Sets the storage behavior for this field.
   
   @param bool $custom_storage
   Pass FALSE if the storage takes care of storing the field,
   TRUE otherwise.
   
   @return $this
   
   @throws \LogicException
   Thrown if custom storage is to be set to FALSE for a computed field.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:766
   public setDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:65
   public setDefaultValue($value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:483
   public setDefaultValueCallback($callback)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:503
   public setDeleted($deleted) -> $this
   Sets whether the field storage is deleted.
   
   @param bool $deleted
   Whether the field storage is deleted.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:816
   public setDescription($description) -> static
   Sets the human-readable description.
   
   @param string $description
   The description to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:108
   public setDisplayConfigurable($display_context, $configurable) -> static
   Sets whether the display for the field can be configured.
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param bool $configurable
   Whether the display options can be configured (e.g., via the "Manage
   display" / "Manage form display" UI screens). If TRUE, the options
   specified via getDisplayOptions() act as defaults.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:426
   public setDisplayOptions($display_context, array $options) -> static
   Sets the display options for the field in forms or rendered entities.
   
   This enables generic rendering of the field with widgets / formatters,
   including automated support for "In place editing", and with optional
   configurability in the "Manage display" / "Manage form display" UI screens.
   
   Unless this method is called, the field remains invisible (or requires
   ad-hoc rendering logic).
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param array $options
   An array of display options. Refer to
   \Drupal\Core\Field\FieldDefinitionInterface::getDisplayOptions() for
   a list of supported keys. The options should include at least a 'weight',
   or specify 'type' = 'hidden'. The 'default_widget' / 'default_formatter'
   for the field type will be used if no 'type' is specified.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:408
   public setInitialValue($value) -> $this
   Sets an initial value for the field.
   
   @param mixed $value
   The initial value for the field. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:537
   public setInitialValueFromField($field_name, $default_value = NULL) -> $this
   Sets a field that will be used for getting initial values.
   
   @param string $field_name
   The name of the field that will be used for getting initial values.
   @param mixed $default_value
   (optional) The default value for the field, in case the inherited value
   is NULL. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   If the field being added is required or an entity key, it is recommended
   to provide a default value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:578
   public setInternal($internal) -> $this
   Sets the whether the data value should be internal.
   
   @param bool $internal
   Whether the data value should be internal.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:381
   public setItemDefinition(Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $definition) -> $this
   Sets the item definition.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\DataDefinition $definition
   A list item's data definition.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:104
   public setLabel($label) -> static
   Sets the human-readable label.
   
   @param string $label
   The label to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:87
   public setName($name) -> static
   Sets the field name.
   
   @param string $name
   The field name to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:123
   public setPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Sets constraints for a given field item property.
   
   Note: this overwrites any existing property constraints. If you need to
   add to the existing constraints, use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addPropertyConstraints()
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:334
   public setProvider($provider) -> $this
   Sets the name of the provider of this field.
   
   @param string $provider
   The provider name to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:206
   public setQueryable($queryable) -> static
   Sets whether the field is queryable.
   
   @param bool $queryable
   Whether the field is queryable.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @deprecated in Drupal 8.4.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::setCustomStorage() instead.
   
   @see https://www.drupal.org/node/2856563
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:313
   public setReadOnly($read_only) -> static
   Sets whether the data is read-only.
   
   @param bool $read_only
   Whether the data is read-only.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:140
   public setRequired($required) -> static
   Sets whether the data is required.
   
   @param bool $required
   Whether the data is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:182
   public setRevisionable($revisionable) -> $this
   Sets whether the field is revisionable.
   
   @param bool $revisionable
   Whether the field is revisionable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:250
   public setSetting($setting_name, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:186
   public setSettings(array $settings)
   {@inheritdoc}
   
   Note that the method does not unset existing settings not specified in the
   incoming $settings array.
   
   For example:
   @code
   // Given these are the default settings.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'apple',
   'season' => 'summer',
   ];
   // Change only the 'fruit' setting.
   $field_definition->setSettings(['fruit' => 'banana']);
   // The 'season' setting persists unchanged.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'banana',
   'season' => 'summer',
   ];
   @endcode
   
   For clarity, it is preferred to use setSetting() if not all available
   settings are supplied.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:167
   public setStorageRequired($required) -> static
   Sets whether the field storage is required.
   
   @param bool $required
   Whether the field storage is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:853
   public setTargetBundle($bundle) -> $this
   Sets the bundle this field is defined for.
   
   @param string|null $bundle
   The bundle, or NULL if the field is not bundle-specific.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:700
   public setTargetEntityTypeId($entity_type_id) -> $this
   Sets the ID of the type of the entity this field is attached to.
   
   @param string $entity_type_id
   The name of the target entity type to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:680
   public setTranslatable($translatable) -> $this
   Sets whether the field is translatable.
   
   @param bool $translatable
   Whether the field is translatable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:227
   public setTypedDataManager(Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager) -> $this
   Sets the typed data manager.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager
   The typed data manager.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:25
   public toArray() -> array
   Returns all definition values as array.
   
   @return array
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:348
   protected static normalizeValue(&$value, $main_property_name) -> array
   Ensure a field value is transformed into a format keyed by delta.
   
   @param mixed $value
   The raw field value to normalize.
   @param string $main_property_name
   The main field property name.
   
   @return array
   A field value normalized into a format keyed by delta.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldInputValueNormalizerTrait.php:26
   protected getFieldItemClass()
   Helper to retrieve the field item class.
   
   @deprecated in Drupal 8.5.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition::getClass() instead.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:643
  'changed' => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  • contents
  • Static class properties (1)
  • Available methods (97)
  • protected type -> string(7) "changed"
   protected propertyDefinitions -> NULL
   protected schema -> NULL
   protected indexes -> array(0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition(3)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected definition -> array(6)
   *DEPTH TOO GREAT*
   protected typedDataManager -> NULL
  • constant CARDINALITY_UNLIMITED :: integer-1
  • public static create($type) -> static
   Creates a new field definition.
   
   @param string $type
   The type of the field.
   
   @return static
   A new field definition object.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:57
   public static createFromDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:33
   public static createFromFieldStorageDefinition(Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition) -> $this
   Creates a new field definition based upon a field storage definition.
   
   In cases where one needs a field storage definitions to act like full
   field definitions, this creates a new field definition based upon the
   (limited) information available. That way it is possible to use the field
   definition in places where a full field definition is required; e.g., with
   widgets or formatters.
   
   @param \Drupal\Core\Field\FieldStorageDefinitionInterface $definition
   The field storage definition to base the new field definition upon.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:83
   public static createFromItemType($item_type)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:101
   public __clone()
   Magic method: Implements a deep clone.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:861
   public __construct(array $values = array(), Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $item_definition = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:50
   public __sleep()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:658
   public addConstraint($constraint_name, $options = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:293
   public addPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Adds constraints for a given field item property.
   
   Adds a constraint to a property of a base field item. e.g.
   @code
   // Limit the field item's value property to the range 0 through 10.
   // e.g. $node->size->value.
   $field->addPropertyConstraints('value', [
   'Range' => [
   'min' => 0,
   'max' => 10,
   ]
   ]);
   @endcode
   
   If you want to add a validation constraint that applies to the
   \Drupal\Core\Field\FieldItemList, use BaseFieldDefinition::addConstraint()
   instead.
   
   Note: passing a new set of options for an existing property constraint will
   overwrite with the new options.
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @see \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addConstraint()
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:373
   public getCacheContexts()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:15
   public getCacheMaxAge()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:29
   public getCacheTags()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/UnchangingCacheableDependencyTrait.php:22
   public getCardinality()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:258
   public getClass()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:74
   public getColumns()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:735
   public getConfig($bundle)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:824
   public getConstraint($constraint_name)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:270
   public getConstraints()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:261
   public getDataType()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:58
   public getDefaultValue(Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:466
   public getDefaultValueCallback()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:459
   public getDefaultValueLiteral()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:452
   public getDescription()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:95
   public getDisplayOptions($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:438
   public getFieldStorageDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:777
   public getInitialValue() -> array
   Returns the initial value for the field.
   
   @return array
   The initial value for the field, as a numerically indexed array of items,
   each item being a property/value array (array() for no default value).
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:518
   public getInitialValueFromField() -> string|null
   Returns the name of the field that will be used for getting initial values.
   
   @return string|null
   The field name.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:554
   public getItemDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:92
   public getLabel()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:74
   public getMainPropertyName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:632
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:110
   public getOptionsProvider($property_name, Drupal\Core\Entity\FieldableEntityInterface $entity)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:587
   public getPropertyDefinition($name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:602
   public getPropertyDefinitions()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:614
   public getPropertyNames()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:625
   public getProvider()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:194
   public getSchema()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:708
   public getSetting($setting_name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:179
   public getSettings()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:138
   public getTargetBundle()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:688
   public getTargetEntityTypeId()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:668
   public getType()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:131
   public getTypedDataManager() -> \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   Gets the typed data manager.
   
   @return \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   The typed data manager.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:36
   public getUniqueIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:791
   public getUniqueStorageIdentifier()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:784
   public hasCustomStorage()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:743
   public isBaseField()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:750
   public isComputed()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:148
   public isDeleted()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:804
   public isDisplayConfigurable($display_context)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:445
   public isInternal()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:878
   public isList()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:116
   public isMultiple()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:286
   public isQueryable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:294
   public isReadOnly()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:123
   public isRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:169
   public isRevisionable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:235
   public isStorageRequired()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:835
   public isTranslatable()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:214
   public offsetExists($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:304
   public &offsetGet($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:316
   public offsetSet($offset, $value)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:329
   public offsetUnset($offset)
   {@inheritdoc}
   
   This is for BC support only.
   @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:339
   public setCardinality($cardinality) -> $this
   Sets the maximum number of items allowed for the field.
   
   Possible values are positive integers or
   FieldStorageDefinitionInterface::CARDINALITY_UNLIMITED.
   
   Note that if the entity type that this base field is attached to is
   revisionable and the field has a cardinality higher than 1, the field is
   considered revisionable by default.
   
   @param int $cardinality
   The field cardinality.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:278
   public setClass($class) -> static
   Sets the class used for creating the typed data object.
   
   @param string|null $class
   The class to use.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:209
   public setComputed($computed) -> static
   Sets whether the data is computed.
   
   @param bool $computed
   Whether the data is computed.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:161
   public setConstraints(array $constraints) -> $this
   Sets an array of validation constraints.
   
   @param array $constraints
   An array of validation constraint definitions, keyed by constraint name.
   Each constraint definition can be used for instantiating
   \Symfony\Component\Validator\Constraint objects.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:285
   public setCustomStorage($custom_storage) -> $this
   Sets the storage behavior for this field.
   
   @param bool $custom_storage
   Pass FALSE if the storage takes care of storing the field,
   TRUE otherwise.
   
   @return $this
   
   @throws \LogicException
   Thrown if custom storage is to be set to FALSE for a computed field.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:766
   public setDataType($type)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:65
   public setDefaultValue($value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:483
   public setDefaultValueCallback($callback)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:503
   public setDeleted($deleted) -> $this
   Sets whether the field storage is deleted.
   
   @param bool $deleted
   Whether the field storage is deleted.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:816
   public setDescription($description) -> static
   Sets the human-readable description.
   
   @param string $description
   The description to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:108
   public setDisplayConfigurable($display_context, $configurable) -> static
   Sets whether the display for the field can be configured.
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param bool $configurable
   Whether the display options can be configured (e.g., via the "Manage
   display" / "Manage form display" UI screens). If TRUE, the options
   specified via getDisplayOptions() act as defaults.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:426
   public setDisplayOptions($display_context, array $options) -> static
   Sets the display options for the field in forms or rendered entities.
   
   This enables generic rendering of the field with widgets / formatters,
   including automated support for "In place editing", and with optional
   configurability in the "Manage display" / "Manage form display" UI screens.
   
   Unless this method is called, the field remains invisible (or requires
   ad-hoc rendering logic).
   
   @param string $display_context
   The display context. Either 'view' or 'form'.
   @param array $options
   An array of display options. Refer to
   \Drupal\Core\Field\FieldDefinitionInterface::getDisplayOptions() for
   a list of supported keys. The options should include at least a 'weight',
   or specify 'type' = 'hidden'. The 'default_widget' / 'default_formatter'
   for the field type will be used if no 'type' is specified.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:408
   public setInitialValue($value) -> $this
   Sets an initial value for the field.
   
   @param mixed $value
   The initial value for the field. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:537
   public setInitialValueFromField($field_name, $default_value = NULL) -> $this
   Sets a field that will be used for getting initial values.
   
   @param string $field_name
   The name of the field that will be used for getting initial values.
   @param mixed $default_value
   (optional) The default value for the field, in case the inherited value
   is NULL. This can be either:
   - a literal, in which case it will be assigned to the first property of
   the first item;
   - a numerically indexed array of items, each item being a property/value
   array;
   - a non-numerically indexed array, in which case the array is assumed to
   be a property/value array and used as the first item;
   - an empty array for no initial value.
   If the field being added is required or an entity key, it is recommended
   to provide a default value.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:578
   public setInternal($internal) -> $this
   Sets the whether the data value should be internal.
   
   @param bool $internal
   Whether the data value should be internal.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:381
   public setItemDefinition(Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $definition) -> $this
   Sets the item definition.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\DataDefinition $definition
   A list item's data definition.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php:104
   public setLabel($label) -> static
   Sets the human-readable label.
   
   @param string $label
   The label to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:87
   public setName($name) -> static
   Sets the field name.
   
   @param string $name
   The field name to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:123
   public setPropertyConstraints($name, array $constraints) -> static
   Sets constraints for a given field item property.
   
   Note: this overwrites any existing property constraints. If you need to
   add to the existing constraints, use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::addPropertyConstraints()
   
   @param string $name
   The name of the property to set constraints for.
   @param array $constraints
   The constraints to set.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:334
   public setProvider($provider) -> $this
   Sets the name of the provider of this field.
   
   @param string $provider
   The provider name to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:206
   public setQueryable($queryable) -> static
   Sets whether the field is queryable.
   
   @param bool $queryable
   Whether the field is queryable.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   @deprecated in Drupal 8.4.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition::setCustomStorage() instead.
   
   @see https://www.drupal.org/node/2856563
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:313
   public setReadOnly($read_only) -> static
   Sets whether the data is read-only.
   
   @param bool $read_only
   Whether the data is read-only.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:140
   public setRequired($required) -> static
   Sets whether the data is required.
   
   @param bool $required
   Whether the data is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:182
   public setRevisionable($revisionable) -> $this
   Sets whether the field is revisionable.
   
   @param bool $revisionable
   Whether the field is revisionable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:250
   public setSetting($setting_name, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:186
   public setSettings(array $settings)
   {@inheritdoc}
   
   Note that the method does not unset existing settings not specified in the
   incoming $settings array.
   
   For example:
   @code
   // Given these are the default settings.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'apple',
   'season' => 'summer',
   ];
   // Change only the 'fruit' setting.
   $field_definition->setSettings(['fruit' => 'banana']);
   // The 'season' setting persists unchanged.
   $field_definition->getSettings() === [
   'fruit' => 'banana',
   'season' => 'summer',
   ];
   @endcode
   
   For clarity, it is preferred to use setSetting() if not all available
   settings are supplied.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:167
   public setStorageRequired($required) -> static
   Sets whether the field storage is required.
   
   @param bool $required
   Whether the field storage is required.
   
   @return static
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:853
   public setTargetBundle($bundle) -> $this
   Sets the bundle this field is defined for.
   
   @param string|null $bundle
   The bundle, or NULL if the field is not bundle-specific.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:700
   public setTargetEntityTypeId($entity_type_id) -> $this
   Sets the ID of the type of the entity this field is attached to.
   
   @param string $entity_type_id
   The name of the target entity type to set.
   
   @return $this
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:680
   public setTranslatable($translatable) -> $this
   Sets whether the field is translatable.
   
   @param bool $translatable
   Whether the field is translatable.
   
   @return $this
   The object itself for chaining.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:227
   public setTypedDataManager(Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager) -> $this
   Sets the typed data manager.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager
   The typed data manager.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:25
   public toArray() -> array
   Returns all definition values as array.
   
   @return array
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:348
   protected static normalizeValue(&$value, $main_property_name) -> array
   Ensure a field value is transformed into a format keyed by delta.
   
   @param mixed $value
   The raw field value to normalize.
   @param string $main_property_name
   The main field property name.
   
   @return array
   A field value normalized into a format keyed by delta.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/FieldInputValueNormalizerTrait.php:26
   protected getFieldItemClass()
   Helper to retrieve the field item class.
   
   @deprecated in Drupal 8.5.0 and will be removed before Drupal 9.0.0. Use
   \Drupal\Core\TypedData\ListDataDefinition::getClass() instead.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Field/BaseFieldDefinition.php:643
  protected languages -> array(4)
  'cs' => Drupal\Core\Language\Language(5)
  • contents
  • Static class properties (15)
  • Available methods (9)
  • protected name -> string(5) "Czech"
   protected id -> string(2) "cs"
   protected direction -> string(3) "ltr"
   protected weight -> integer0
   protected locked -> boolFALSE
  • public $defaultValues :: array(5)
   *DEPTH TOO GREAT*
   constant LANGCODE_SYSTEM :: string(6) "system"
   constant LANGCODE_NOT_SPECIFIED :: string(3) "und"
   constant LANGCODE_NOT_APPLICABLE :: string(3) "zxx"
   constant LANGCODE_DEFAULT :: string(9) "x-default"
   constant LANGCODE_SITE_DEFAULT :: string(12) "site_default"
   constant STATE_CONFIGURABLE :: integer1
   constant STATE_LOCKED :: integer2
   constant STATE_ALL :: integer3
   constant STATE_SITE_DEFAULT :: integer4
   constant TYPE_CONTENT :: string(16) "language_content"
   constant TYPE_INTERFACE :: string(18) "language_interface"
   constant TYPE_URL :: string(12) "language_url"
   constant DIRECTION_LTR :: string(3) "ltr"
   constant DIRECTION_RTL :: string(3) "rtl"
  • public static sort(&$languages)
   Sort language objects.
   
   @param \Drupal\Core\Language\LanguageInterface[] $languages
   The array of language objects keyed by langcode.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:146
   public __construct(array $values = array())
   Constructs a new class instance.
   
   @param array $values
   An array of property values, keyed by property name, used to construct
   the language.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:77
   public getDirection()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:115
   public getId()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:108
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:101
   public getWeight()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:122
   public isDefault()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:129
   public isLocked()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:136
   protected static getDefaultLangcode() -> string
   Gets the default langcode.
   
   @return string
   The current default langcode.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:173
  'en' => Drupal\Core\Language\Language(5)
  • contents
  • Static class properties (15)
  • Available methods (9)
  • protected name -> string(7) "English"
   protected id -> string(2) "en"
   protected direction -> string(3) "ltr"
   protected weight -> integer0
   protected locked -> boolFALSE
  • public $defaultValues :: array(5)
   *DEPTH TOO GREAT*
   constant LANGCODE_SYSTEM :: string(6) "system"
   constant LANGCODE_NOT_SPECIFIED :: string(3) "und"
   constant LANGCODE_NOT_APPLICABLE :: string(3) "zxx"
   constant LANGCODE_DEFAULT :: string(9) "x-default"
   constant LANGCODE_SITE_DEFAULT :: string(12) "site_default"
   constant STATE_CONFIGURABLE :: integer1
   constant STATE_LOCKED :: integer2
   constant STATE_ALL :: integer3
   constant STATE_SITE_DEFAULT :: integer4
   constant TYPE_CONTENT :: string(16) "language_content"
   constant TYPE_INTERFACE :: string(18) "language_interface"
   constant TYPE_URL :: string(12) "language_url"
   constant DIRECTION_LTR :: string(3) "ltr"
   constant DIRECTION_RTL :: string(3) "rtl"
  • public static sort(&$languages)
   Sort language objects.
   
   @param \Drupal\Core\Language\LanguageInterface[] $languages
   The array of language objects keyed by langcode.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:146
   public __construct(array $values = array())
   Constructs a new class instance.
   
   @param array $values
   An array of property values, keyed by property name, used to construct
   the language.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:77
   public getDirection()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:115
   public getId()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:108
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:101
   public getWeight()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:122
   public isDefault()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:129
   public isLocked()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:136
   protected static getDefaultLangcode() -> string
   Gets the default langcode.
   
   @return string
   The current default langcode.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:173
  'und' => Drupal\Core\Language\Language(5)
  • contents
  • Static class properties (15)
  • Available methods (9)
  • protected name -> string UTF-8(15) "Nespecifikováno"
   protected id -> string(3) "und"
   protected direction -> string(3) "ltr"
   protected weight -> integer2
   protected locked -> boolTRUE
  • public $defaultValues :: array(5)
   *DEPTH TOO GREAT*
   constant LANGCODE_SYSTEM :: string(6) "system"
   constant LANGCODE_NOT_SPECIFIED :: string(3) "und"
   constant LANGCODE_NOT_APPLICABLE :: string(3) "zxx"
   constant LANGCODE_DEFAULT :: string(9) "x-default"
   constant LANGCODE_SITE_DEFAULT :: string(12) "site_default"
   constant STATE_CONFIGURABLE :: integer1
   constant STATE_LOCKED :: integer2
   constant STATE_ALL :: integer3
   constant STATE_SITE_DEFAULT :: integer4
   constant TYPE_CONTENT :: string(16) "language_content"
   constant TYPE_INTERFACE :: string(18) "language_interface"
   constant TYPE_URL :: string(12) "language_url"
   constant DIRECTION_LTR :: string(3) "ltr"
   constant DIRECTION_RTL :: string(3) "rtl"
  • public static sort(&$languages)
   Sort language objects.
   
   @param \Drupal\Core\Language\LanguageInterface[] $languages
   The array of language objects keyed by langcode.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:146
   public __construct(array $values = array())
   Constructs a new class instance.
   
   @param array $values
   An array of property values, keyed by property name, used to construct
   the language.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:77
   public getDirection()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:115
   public getId()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:108
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:101
   public getWeight()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:122
   public isDefault()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:129
   public isLocked()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:136
   protected static getDefaultLangcode() -> string
   Gets the default langcode.
   
   @return string
   The current default langcode.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:173
  'zxx' => Drupal\Core\Language\Language(5)
  • contents
  • Static class properties (15)
  • Available methods (9)
  • protected name -> string UTF-8(12) "Nelze použít"
   protected id -> string(3) "zxx"
   protected direction -> string(3) "ltr"
   protected weight -> integer3
   protected locked -> boolTRUE
  • public $defaultValues :: array(5)
   *DEPTH TOO GREAT*
   constant LANGCODE_SYSTEM :: string(6) "system"
   constant LANGCODE_NOT_SPECIFIED :: string(3) "und"
   constant LANGCODE_NOT_APPLICABLE :: string(3) "zxx"
   constant LANGCODE_DEFAULT :: string(9) "x-default"
   constant LANGCODE_SITE_DEFAULT :: string(12) "site_default"
   constant STATE_CONFIGURABLE :: integer1
   constant STATE_LOCKED :: integer2
   constant STATE_ALL :: integer3
   constant STATE_SITE_DEFAULT :: integer4
   constant TYPE_CONTENT :: string(16) "language_content"
   constant TYPE_INTERFACE :: string(18) "language_interface"
   constant TYPE_URL :: string(12) "language_url"
   constant DIRECTION_LTR :: string(3) "ltr"
   constant DIRECTION_RTL :: string(3) "rtl"
  • public static sort(&$languages)
   Sort language objects.
   
   @param \Drupal\Core\Language\LanguageInterface[] $languages
   The array of language objects keyed by langcode.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:146
   public __construct(array $values = array())
   Constructs a new class instance.
   
   @param array $values
   An array of property values, keyed by property name, used to construct
   the language.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:77
   public getDirection()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:115
   public getId()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:108
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:101
   public getWeight()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:122
   public isDefault()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:129
   public isLocked()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:136
   protected static getDefaultLangcode() -> string
   Gets the default langcode.
   
   @return string
   The current default langcode.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Language/Language.php:173
  protected langcodeKey -> string(8) "langcode"
  protected defaultLangcodeKey -> string(16) "default_langcode"
  protected activeLangcode -> string(9) "x-default"
  protected defaultLangcode -> string(2) "cs"
  protected translations -> array(1)
  'x-default' => array(2)
  'status' => integer1
  'entity' => Drupal\file\Entity\File(28) *RECURSION*
  protected translationInitialize -> boolFALSE
  protected newRevision -> boolFALSE
  protected isDefaultRevision -> boolTRUE
  protected entityKeys -> array(6)
  'bundle' => string(4) "file"
  'id' => string(3) "573"
  'label' => string(10) "ls2015.pdf"
  'langcode' => string(2) "cs"
  'uuid' => string(36) "119d6670-49d2-4796-ac8b-6efb4c7df108"
  'owner' => string(3) "488"
  protected translatableEntityKeys -> array(1)
  'langcode' => array(1)
  'x-default' => string(2) "cs"
  protected validated -> boolFALSE
  protected validationRequired -> boolFALSE
  protected loadedRevisionId -> NULL
  protected revisionTranslationAffectedKey -> string(29) "revision_translation_affected"
  protected enforceRevisionTranslationAffected -> array(0)
  protected entityTypeId -> string(4) "file"
  protected enforceIsNew -> NULL
  protected typedData -> Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter(6)
  • contents
  • Available methods (33)
  • Iterator contents (11)
  • protected entity -> Drupal\file\Entity\File(28) *RECURSION*
   protected definition -> Drupal\Core\Entity\TypedData\EntityDataDefinition(3)
   • contents
   • Available methods (43)
   • protected propertyDefinitions -> array(11)
    *DEPTH TOO GREAT*
    protected definition -> array(1)
    *DEPTH TOO GREAT*
    protected typedDataManager -> NULL
   • public static create($entity_type_id = NULL, $bundle = NULL) -> static
    Creates a new entity definition.
    
    @param string $entity_type_id
    (optional) The ID of the entity type, or NULL if the entity type is
    unknown. Defaults to NULL.
    
    @return static
    
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/TypedData/EntityDataDefinition.php:21
    public static createFromDataType($data_type)
    {@inheritdoc}
    
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/TypedData/EntityDataDefinition.php:55
    public __construct(array $values = array())
    Constructs a new data definition object.
    
    @param array $values
    (optional) If given, an array of initial values to set on the definition.
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:46
    public __sleep()
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\ComplexDataDefinitionBase
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ComplexDataDefinitionBase.php:42
    public addConstraint($constraint_name, $options = NULL)
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:293
    public getBundles()
    {@inheritdoc}
    
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/TypedData/EntityDataDefinition.php:133
    public getClass()
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:190
    public getConstraint($constraint_name)
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:270
    public getConstraints()
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:261
    public getDataType()
    {@inheritdoc}
    
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/TypedData/EntityDataDefinition.php:100
    public getDescription()
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:95
    public getEntityTypeId()
    {@inheritdoc}
    
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/TypedData/EntityDataDefinition.php:119
    public getLabel()
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:74
    public getMainPropertyName()
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\ComplexDataDefinitionBase
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ComplexDataDefinitionBase.php:35
    public getPropertyDefinition($name)
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\ComplexDataDefinitionBase
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/ComplexDataDefinitionBase.php:25
    public getPropertyDefinitions()
    {@inheritdoc}
    
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/TypedData/EntityDataDefinition.php:69
    public getSetting($setting_name)
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:238
    public getSettings()
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:217
    public getTypedDataManager() -> \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
    Gets the typed data manager.
    
    @return \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
    The typed data manager.
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:36
    public isComputed()
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:148
    public isInternal()
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:365
    public isList()
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:116
    public isReadOnly()
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:123
    public isRequired()
    {@inheritdoc}
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:169
    public offsetExists($offset)
    {@inheritdoc}
    
    This is for BC support only.
    @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:304
    public &offsetGet($offset)
    {@inheritdoc}
    
    This is for BC support only.
    @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:316
    public offsetSet($offset, $value)
    {@inheritdoc}
    
    This is for BC support only.
    @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:329
    public offsetUnset($offset)
    {@inheritdoc}
    
    This is for BC support only.
    @todo: Remove in https://www.drupal.org/node/1928868.
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:339
    public setBundles(array $bundles = NULL)
    {@inheritdoc}
    
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/TypedData/EntityDataDefinition.php:141
    public setClass($class) -> static
    Sets the class used for creating the typed data object.
    
    @param string|null $class
    The class to use.
    
    @return static
    The object itself for chaining.
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:209
    public setComputed($computed) -> static
    Sets whether the data is computed.
    
    @param bool $computed
    Whether the data is computed.
    
    @return static
    The object itself for chaining.
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:161
    public setConstraints(array $constraints) -> $this
    Sets an array of validation constraints.
    
    @param array $constraints
    An array of validation constraint definitions, keyed by constraint name.
    Each constraint definition can be used for instantiating
    \Symfony\Component\Validator\Constraint objects.
    
    @return $this
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:285
    public setDataType($type) -> static
    Sets the data type.
    
    @param string $type
    The data type to set.
    
    @return static
    The object itself for chaining.
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:66
    public setDescription($description) -> static
    Sets the human-readable description.
    
    @param string $description
    The description to set.
    
    @return static
    The object itself for chaining.
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:108
    public setEntityTypeId($entity_type_id)
    {@inheritdoc}
    
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/TypedData/EntityDataDefinition.php:126
    public setInternal($internal) -> $this
    Sets the whether the data value should be internal.
    
    @param bool $internal
    Whether the data value should be internal.
    
    @return $this
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:381
    public setLabel($label) -> static
    Sets the human-readable label.
    
    @param string $label
    The label to set.
    
    @return static
    The object itself for chaining.
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:87
    public setReadOnly($read_only) -> static
    Sets whether the data is read-only.
    
    @param bool $read_only
    Whether the data is read-only.
    
    @return static
    The object itself for chaining.
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:140
    public setRequired($required) -> static
    Sets whether the data is required.
    
    @param bool $required
    Whether the data is required.
    
    @return static
    The object itself for chaining.
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:182
    public setSetting($setting_name, $value) -> static
    Sets a definition setting.
    
    @param string $setting_name
    The definition setting to set.
    @param mixed $value
    The value to set.
    
    @return static
    The object itself for chaining.
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:253
    public setSettings(array $settings) -> static
    Sets the array of settings, as required by the used class.
    
    @param array $settings
    The array of settings.
    
    @return static
    The object itself for chaining.
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:230
    public setTypedDataManager(Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager) -> $this
    Sets the typed data manager.
    
    @param \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager
    The typed data manager.
    
    @return $this
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:25
    public toArray() -> array
    Returns all definition values as array.
    
    @return array
    
    Inherited from Drupal\Core\TypedData\DataDefinition
    Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php:348
   protected name -> NULL
   protected parent -> NULL
   protected stringTranslation -> NULL
   protected typedDataManager -> NULL
  • public static createFromEntity(Drupal\Core\Entity\EntityInterface $entity) -> static
   Creates an instance wrapping the given entity.
   
   @param \Drupal\Core\Entity\EntityInterface|null $entity
   The entity object to wrap.
   
   @return static
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/Plugin/DataType/EntityAdapter.php:46
   public static createInstance($definition, $name = NULL, Drupal\Core\TypedData\TraversableTypedDataInterface $parent = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:45
   public __construct(Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $definition, $name = NULL, Drupal\Core\TypedData\TypedDataInterface $parent = NULL)
   Constructs a TypedData object given its definition and context.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\DataDefinitionInterface $definition
   The data definition.
   @param string $name
   (optional) The name of the created property, or NULL if it is the root
   of a typed data tree. Defaults to NULL.
   @param \Drupal\Core\TypedData\TypedDataInterface $parent
   (optional) The parent object of the data property, or NULL if it is the
   root of a typed data tree. Defaults to NULL.
   
   @see \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager::create()
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:63
   public __sleep()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:197
   public applyDefaultValue($notify = true)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/Plugin/DataType/EntityAdapter.php:152
   public get($property_name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/Plugin/DataType/EntityAdapter.php:76
   public getConstraints()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:118
   public getDataDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:86
   public getEntity() -> \Drupal\Core\Entity\EntityInterface
   Returns the wrapped entity object.
   
   @return \Drupal\Core\Entity\EntityInterface
   The wrapped entity object.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/Plugin/DataType/EntityAdapter.php:173
   public getIterator()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/Plugin/DataType/EntityAdapter.php:163
   public getName()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:154
   public getParent()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:190
   public getPluginDefinition()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:79
   public getPluginId()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:72
   public getProperties($include_computed = false)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/Plugin/DataType/EntityAdapter.php:105
   public getPropertyPath()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:172
   public getRoot()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:161
   public getString()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/Plugin/DataType/EntityAdapter.php:145
   public getTypedDataManager() -> \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   Gets the typed data manager.
   
   @return \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface
   The typed data manager.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:36
   public getValue()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/Plugin/DataType/EntityAdapter.php:58
   public isEmpty()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/Plugin/DataType/EntityAdapter.php:128
   public onChange($property_name)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/Plugin/DataType/EntityAdapter.php:135
   public set($property_name, $value, $notify = true)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/Plugin/DataType/EntityAdapter.php:90
   public setContext($name = NULL, Drupal\Core\TypedData\TraversableTypedDataInterface $parent = NULL)
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:146
   public setStringTranslation(Drupal\Core\StringTranslation\TranslationInterface $translation) -> $this
   Sets the string translation service to use.
   
   @param \Drupal\Core\StringTranslation\TranslationInterface $translation
   The string translation service.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StringTranslation/StringTranslationTrait.php:118
   public setTypedDataManager(Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager) -> $this
   Sets the typed data manager.
   
   @param \Drupal\Core\TypedData\TypedDataManagerInterface $typed_data_manager
   The typed data manager.
   
   @return $this
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php:25
   public setValue($entity, $notify = true)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/Plugin/DataType/EntityAdapter.php:65
   public toArray()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/Plugin/DataType/EntityAdapter.php:118
   public validate()
   {@inheritdoc}
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php:130
   protected formatPlural($count, $singular, $plural, array $args = array(), array $options = array())
   Formats a string containing a count of items.
   
   @see \Drupal\Core\StringTranslation\TranslationInterface::formatPlural()
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StringTranslation/StringTranslationTrait.php:79
   protected getNumberOfPlurals($langcode = NULL)
   Returns the number of plurals supported by a given language.
   
   @see \Drupal\locale\PluralFormulaInterface::getNumberOfPlurals()
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StringTranslation/StringTranslationTrait.php:88
   protected getStringTranslation() -> \Drupal\Core\StringTranslation\TranslationInterface
   Gets the string translation service.
   
   @return \Drupal\Core\StringTranslation\TranslationInterface
   The string translation service.
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StringTranslation/StringTranslationTrait.php:102
   protected t($string, array $args = array(), array $options = array()) -> \Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup
   Translates a string to the current language or to a given language.
   
   See \Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup::__construct() for
   important security information and usage guidelines.
   
   In order for strings to be localized, make them available in one of the
   ways supported by the
   @link https://www.drupal.org/node/322729 Localization API @endlink. When
   possible, use the \Drupal\Core\StringTranslation\StringTranslationTrait
   $this->t(). Otherwise create a new
   \Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup object.
   
   @param string $string
   A string containing the English text to translate.
   @param array $args
   (optional) An associative array of replacements to make after
   translation. Based on the first character of the key, the value is
   escaped and/or themed. See
   \Drupal\Component\Render\FormattableMarkup::placeholderFormat() for
   details.
   @param array $options
   (optional) An associative array of additional options, with the following
   elements:
   - 'langcode' (defaults to the current language): A language code, to
   translate to a language other than what is used to display the page.
   - 'context' (defaults to the empty context): The context the source
   string belongs to. See the
   @link i18n Internationalization topic @endlink for more information
   about string contexts.
   
   @return \Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup
   An object that, when cast to a string, returns the translated string.
   
   @see \Drupal\Component\Render\FormattableMarkup::placeholderFormat()
   @see \Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup::__construct()
   
   @ingroup sanitization
   
   Inherited from Drupal\Core\TypedData\TypedData
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StringTranslation/StringTranslationTrait.php:70
  • 'fid' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   'uuid' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   'langcode' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   'uid' => Drupal\Core\Field\EntityReferenceFieldItemList(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   'filename' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   'uri' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   'filemime' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   'filesize' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   'status' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   'created' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
   'changed' => Drupal\Core\Field\ChangedFieldItemList(7)
   *DEPTH TOO GREAT*
  protected cacheContexts -> array(0)
  protected cacheTags -> array(0)
  protected cacheMaxAge -> integer-1
  protected _serviceIds -> array(0)
  protected _entityStorages -> array(0)
  protected isSyncing -> boolFALSE
 • protected $fieldsToSkipFromTranslationChangesCheck :: array(0)
  constant TRANSLATION_REMOVED :: integer0
  constant TRANSLATION_EXISTING :: integer1
  constant TRANSLATION_CREATED :: integer2
 • public static baseFieldDefinitions(Drupal\Core\Entity\EntityTypeInterface $entity_type)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:222
  public static bundleFieldDefinitions(Drupal\Core\Entity\EntityTypeInterface $entity_type, $bundle, array $base_field_definitions)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1380
  public static create(array $values = array())
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:547
  public static getDefaultEntityOwner()
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:279
  public static load($id)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:527
  public static loadMultiple(array $ids = NULL)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:537
  public static ownerBaseFieldDefinitions(Drupal\Core\Entity\EntityTypeInterface $entity_type) -> \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition[]
  Returns an array of base field definitions for entity owners.
  
  @param \Drupal\Core\Entity\EntityTypeInterface $entity_type
  The entity type to add the owner field to.
  
  @return \Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition[]
  An array of base field definitions.
  
  @throws \Drupal\Core\Entity\Exception\UnsupportedEntityTypeDefinitionException
  Thrown when the entity type does not implement EntityOwnerInterface or
  if it does not have an "owner" entity key.
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/user/src/EntityOwnerTrait.php:28
  public static postDelete(Drupal\Core\Entity\EntityStorageInterface $storage, array $entities)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:471
  public static postLoad(Drupal\Core\Entity\EntityStorageInterface $storage, array &$entities)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:478
  public static preCreate(Drupal\Core\Entity\EntityStorageInterface $storage, array &$values)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:165
  public static preDelete(Drupal\Core\Entity\EntityStorageInterface $storage, array $entities)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:196
  public __clone()
  Magic method: Implements a deep clone.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1160
  public __construct(array $values, $entity_type, $bundle = false, $translations = array())
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:189
  public &__get($name)
  Implements the magic method for getting object properties.
  
  @todo: A lot of code still uses non-fields (e.g. $entity->content in view
  builders) by reference. Clean that up.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1047
  public __isset($name)
  Implements the magic method for isset().
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1108
  public __set($name, $value)
  Implements the magic method for setting object properties.
  
  Uses default language always.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1074
  public __sleep()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:520
  public __unset($name)
  Implements the magic method for unset().
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1117
  public __wakeup()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/DependencyInjection/DependencySerializationTrait.php:65
  public access($operation, Drupal\Core\Session\AccountInterface $account = NULL, $return_as_object = false)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:701
  public addCacheContexts(array $cache_contexts)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/RefinableCacheableDependencyTrait.php:31
  public addCacheTags(array $cache_tags)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/RefinableCacheableDependencyTrait.php:41
  public addCacheableDependency($other_object)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/RefinableCacheableDependencyTrait.php:15
  public addTranslation($langcode, array $values = array())
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:950
  public bundle()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:545
  public createDuplicate()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1131
  public createFileUrl($relative = true)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:81
  public delete()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:400
  public enforceIsNew($value = true)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:143
  public get($field_name)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:566
  public getCacheContexts()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:491
  public getCacheMaxAge()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:520
  public getCacheTags()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:510
  public getCacheTagsToInvalidate()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:498
  public getChangedTime() -> int
  Gets the timestamp of the last entity change for the current translation.
  
  @return int
  The timestamp of the last entity save operation.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityChangedTrait.php:32
  public getChangedTimeAcrossTranslations() -> int
  Returns the timestamp of the last entity change across all translations.
  
  @return int
  The timestamp of the last entity save operation across all
  translations.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityChangedTrait.php:17
  public getConfigDependencyKey()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:649
  public getConfigDependencyName()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:656
  public getConfigTarget()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:663
  public getCreatedTime()
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:130
  public getEntityType()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:426
  public getEntityTypeId()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:152
  public getFieldDefinition($name)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:668
  public getFieldDefinitions()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:680
  public getFields($include_computed = true)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:635
  public getFileUri()
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:67
  public getFilename()
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:53
  public getIterator()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:661
  public getLoadedRevisionId()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:313
  public getMimeType()
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:102
  public getOriginalId()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:601
  public getOwner()
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/user/src/EntityOwnerTrait.php:65
  public getOwnerId()
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/user/src/EntityOwnerTrait.php:48
  public getRevisionId()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:422
  public getSize()
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:116
  public getTranslatableFields($include_computed = true)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:648
  public getTranslation($langcode)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:847
  public getTranslationLanguages($include_default = true)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1010
  public getTranslationStatus($langcode)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1000
  public getTypedData()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:630
  public getUntranslated()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:882
  public hasField($field_name)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:559
  public hasLinkTemplate($rel)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:252
  public hasTranslation($langcode)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:933
  public hasTranslationChanges()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1401
  public id()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:538
  public isDefaultRevision($new_value = NULL)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:335
  public isDefaultTranslation()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:415
  public isDefaultTranslationAffectedOnly()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1460
  public isLatestRevision()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:363
  public isLatestTranslationAffectedRevision()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:373
  public isNew()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:136
  public isNewRevision()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:328
  public isNewTranslation()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:943
  public isPermanent()
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:137
  public isRevisionTranslationAffected()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:383
  public isRevisionTranslationAffectedEnforced()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:400
  public isSyncing()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/SynchronizableEntityTrait.php:32
  public isTemporary()
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:144
  public isTranslatable()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:429
  public isValidationRequired()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:496
  public label()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1246
  public language()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:715
  public link($text = NULL, $rel = canonical, array $options = array())
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:270
  public mergeCacheMaxAge($max_age)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/RefinableCacheableDependencyTrait.php:51
  public onChange($name)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:781
  public postCreate(Drupal\Core\Entity\EntityStorageInterface $storage)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:284
  public postSave(Drupal\Core\Entity\EntityStorageInterface $storage, $update = true)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:462
  public preSave(Drupal\Core\Entity\EntityStorageInterface $storage)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:180
  public preSaveRevision(Drupal\Core\Entity\EntityStorageInterface $storage, stdClass $record)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:456
  public referencedEntities()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1261
  public removeTranslation($langcode)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:971
  public save()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:392
  public set($name, $value, $notify = true)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:624
  public setChangedTime($timestamp) -> $this
  Sets the timestamp of the last entity change for the current translation.
  
  @param int $timestamp
  The timestamp of the last entity save operation.
  
  @return $this
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityChangedTrait.php:44
  public setFileUri($uri)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:74
  public setFilename($filename)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:60
  public setMimeType($mime)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:109
  public setNewRevision($value = true)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:291
  public setOriginalId($id)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:609
  public setOwner(Drupal\user\UserInterface $account)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/user/src/EntityOwnerTrait.php:73
  public setOwnerId($uid)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/user/src/EntityOwnerTrait.php:55
  public setPermanent()
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:151
  public setRevisionTranslationAffected($affected)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:390
  public setRevisionTranslationAffectedEnforced($enforced)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:407
  public setSize($size)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:123
  public setSyncing($syncing)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/SynchronizableEntityTrait.php:23
  public setTemporary()
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:158
  public setValidationRequired($required)
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:503
  public toArray()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:690
  public toLink($text = NULL, $rel = canonical, array $options = array())
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:278
  public toUrl($rel = canonical, array $options = array())
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:189
  public traitSleep()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/DependencyInjection/DependencySerializationTrait.php:30
  public updateLoadedRevisionId()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:320
  public updateOriginalValues()
  Updates the original values with the interim changes.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1027
  public uriRelationships()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:339
  public url($rel = canonical, $options = array())
  {@inheritdoc}
  
  @see file_url_transform_relative()
  
  Defined in <ROOT>/core/modules/file/src/Entity/File.php:94
  public urlInfo($rel = canonical, array $options = array())
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:181
  public uuid()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:552
  public validate()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:487
  public wasDefaultRevision()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:348
  protected static invalidateTagsOnDelete(Drupal\Core\Entity\EntityTypeInterface $entity_type, array $entities)
  Invalidates an entity's cache tags upon delete.
  
  @param \Drupal\Core\Entity\EntityTypeInterface $entity_type
  The entity type definition.
  @param \Drupal\Core\Entity\EntityInterface[] $entities
  An array of entities.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:585
  protected clearTranslationCache()
  Clear entity translation object cache to remove stale references.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:511
  protected entityManager() -> \Drupal\Core\Entity\EntityManagerInterface
  Gets the entity manager.
  
  @return \Drupal\Core\Entity\EntityManagerInterface
  
  @deprecated in Drupal 8.0.0 and will be removed before Drupal 9.0.0.
  Use \Drupal::entityTypeManager() instead in most cases. If the needed
  method is not on \Drupal\Core\Entity\EntityTypeManagerInterface, see the
  deprecated \Drupal\Core\Entity\EntityManager to find the
  correct interface or service.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:78
  protected entityTypeBundleInfo() -> \Drupal\Core\Entity\EntityTypeBundleInfoInterface
  Gets the entity type bundle info service.
  
  @return \Drupal\Core\Entity\EntityTypeBundleInfoInterface
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:97
  protected entityTypeManager() -> \Drupal\Core\Entity\EntityTypeManagerInterface
  Gets the entity type manager.
  
  @return \Drupal\Core\Entity\EntityTypeManagerInterface
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:88
  protected getEntityKey($key) -> mixed
  Gets the value of the given entity key, if defined.
  
  @param string $key
  Name of the entity key, for example id, revision or bundle.
  
  @return mixed
  The value of the entity key, NULL if not defined.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1288
  protected getFieldsToSkipFromTranslationChangesCheck() -> array
  Returns an array of field names to skip in ::hasTranslationChanges.
  
  @return array
  An array of field names.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:1390
  protected getLanguages()
  {@inheritdoc}
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:268
  protected getTranslatedField($name, $langcode) -> \Drupal\Core\Field\FieldItemListInterface
  Gets a translated field.
  
  @return \Drupal\Core\Field\FieldItemListInterface
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:578
  protected initializeTranslation($langcode) -> \Drupal\Core\Entity\EntityInterface
  Instantiates a translation object for an existing translation.
  
  The translated entity will be a clone of the current entity with the
  specified $langcode. All translations share the same field data structures
  to ensure that all of them deal with fresh data.
  
  @param string $langcode
  The language code for the requested translation.
  
  @return \Drupal\Core\Entity\EntityInterface
  The translation object. The content properties of the translation object
  are stored as references to the main entity.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:900
  protected invalidateTagsOnSave($update)
  Invalidates an entity's cache tags upon save.
  
  @param bool $update
  TRUE if the entity has been updated, or FALSE if it has been inserted.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:560
  protected languageManager() -> \Drupal\Core\Language\LanguageManagerInterface
  Gets the language manager.
  
  @return \Drupal\Core\Language\LanguageManagerInterface
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:106
  protected linkTemplates() -> array
  Gets an array link templates.
  
  @return array
  An array of link templates containing paths.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:263
  protected setCacheability(Drupal\Core\Cache\CacheableDependencyInterface $cacheability) -> $this
  Sets cacheability; useful for value object constructors.
  
  @param \Drupal\Core\Cache\CacheableDependencyInterface $cacheability
  The cacheability to set.
  
  @return $this
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Cache/CacheableDependencyTrait.php:39
  protected setDefaultLangcode()
  Populates the local cache for the default language code.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:737
  protected traitGetFieldsToSkipFromTranslationChangesCheck(Drupal\Core\Entity\ContentEntityInterface $entity) -> string[]
  Returns an array of field names to skip when checking for changes.
  
  @param \Drupal\Core\Entity\ContentEntityInterface $entity
  A content entity object.
  
  @return string[]
  An array of field names.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityChangesDetectionTrait.php:21
  protected updateFieldLangcodes($langcode)
  Updates language for already instantiated fields.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\ContentEntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/ContentEntityBase.php:770
  protected urlRouteParameters($rel) -> array
  Gets an array of placeholders for this entity.
  
  Individual entity classes may override this method to add additional
  placeholders if desired. If so, they should be sure to replicate the
  property caching logic.
  
  @param string $rel
  The link relationship type, for example: canonical or edit-form.
  
  @return array
  An array of URI placeholders.
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:318
  protected uuidGenerator() -> \Drupal\Component\Uuid\UuidInterface
  Gets the UUID generator.
  
  @return \Drupal\Component\Uuid\UuidInterface
  
  Inherited from Drupal\Core\Entity\EntityBase
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityBase.php:115
 • 'fid' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
  protected list -> array(1)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected langcode -> string(2) "cs"
  protected definition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected name -> string(3) "fid"
  protected parent -> Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter(6)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected stringTranslation -> NULL
  protected typedDataManager -> Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager(23)
  *DEPTH TOO GREAT*
  'uuid' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
  protected list -> array(1)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected langcode -> string(2) "cs"
  protected definition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected name -> string(4) "uuid"
  protected parent -> Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter(6)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected stringTranslation -> NULL
  protected typedDataManager -> Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager(23)
  *DEPTH TOO GREAT*
  'langcode' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
  protected list -> array(1)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected langcode -> string(2) "cs"
  protected definition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected name -> string(8) "langcode"
  protected parent -> Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter(6)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected stringTranslation -> NULL
  protected typedDataManager -> Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager(23)
  *DEPTH TOO GREAT*
  'uid' => Drupal\Core\Field\EntityReferenceFieldItemList(7)
  protected list -> array(1)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected langcode -> string(2) "cs"
  protected definition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected name -> string(3) "uid"
  protected parent -> Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter(6)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected stringTranslation -> NULL
  protected typedDataManager -> Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager(23)
  *DEPTH TOO GREAT*
  'filename' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
  protected list -> array(1)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected langcode -> string(2) "cs"
  protected definition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected name -> string(8) "filename"
  protected parent -> Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter(6)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected stringTranslation -> NULL
  protected typedDataManager -> Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager(23)
  *DEPTH TOO GREAT*
  'uri' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
  protected list -> array(1)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected langcode -> string(2) "cs"
  protected definition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected name -> string(3) "uri"
  protected parent -> Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter(6)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected stringTranslation -> NULL
  protected typedDataManager -> Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager(23)
  *DEPTH TOO GREAT*
  'filemime' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
  protected list -> array(1)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected langcode -> string(2) "cs"
  protected definition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected name -> string(8) "filemime"
  protected parent -> Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter(6)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected stringTranslation -> NULL
  protected typedDataManager -> Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager(23)
  *DEPTH TOO GREAT*
  'filesize' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
  protected list -> array(1)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected langcode -> string(2) "cs"
  protected definition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected name -> string(8) "filesize"
  protected parent -> Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter(6)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected stringTranslation -> NULL
  protected typedDataManager -> Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager(23)
  *DEPTH TOO GREAT*
  'status' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
  protected list -> array(1)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected langcode -> string(2) "cs"
  protected definition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected name -> string(6) "status"
  protected parent -> Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter(6)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected stringTranslation -> NULL
  protected typedDataManager -> Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager(23)
  *DEPTH TOO GREAT*
  'created' => Drupal\Core\Field\FieldItemList(7)
  protected list -> array(1)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected langcode -> string(2) "cs"
  protected definition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected name -> string(7) "created"
  protected parent -> Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter(6)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected stringTranslation -> NULL
  protected typedDataManager -> Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager(23)
  *DEPTH TOO GREAT*
  'changed' => Drupal\Core\Field\ChangedFieldItemList(7)
  protected list -> array(1)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected langcode -> string(2) "cs"
  protected definition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition(7)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected name -> string(7) "changed"
  protected parent -> Drupal\Core\Entity\Plugin\DataType\EntityAdapter(6)
  *DEPTH TOO GREAT*
  protected stringTranslation -> NULL
  protected typedDataManager -> Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager(23)
  *DEPTH TOO GREAT*
'#description' => string(0) ""
'#cache' => array(3)
'tags' => array(1)
string(8) "file:573"
'contexts' => array(0)
'max-age' => integer-1
'#attributes' => array(0)
'attributes' => Drupal\Core\Template\Attribute(1)
 • contents
 • Available methods (18)
 • Iterator contents (1)
 • protected storage -> array(1)
  'class' => Drupal\Core\Template\AttributeArray(2)
  • contents
  • Static class properties (1)
  • Available methods (10)
  • Iterator contents (1)
  • protected value -> array(1)
   string(11) "field__item"
   protected name -> string(5) "class"
  • constant RENDER_EMPTY_ATTRIBUTE :: boolFALSE
  • public __construct($name, $value)
   Constructs a \Drupal\Core\Template\AttributeValueBase object.
   
   Inherited from Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeValueBase.php:38
   public __toString()
   Implements the magic __toString() method.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:71
   public exchangeArray($input) -> array
   Exchange the array for another one.
   
   @see ArrayObject::exchangeArray
   
   @param array $input
   The array input to replace the internal value.
   
   @return array
   The old array value.
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:95
   public getIterator()
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:80
   public offsetExists($offset)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:64
   public offsetGet($offset)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:38
   public offsetSet($offset, $value)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:45
   public offsetUnset($offset)
   {@inheritdoc}
   
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeArray.php:57
   public render() -> string
   Returns a string representation of the attribute.
   
   While __toString only returns the value in a string form, render()
   contains the name of the attribute as well.
   
   @return string
   The string representation of the attribute.
   
   Inherited from Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeValueBase.php:52
   public value()
   Returns the raw value.
   
   Inherited from Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
   Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/AttributeValueBase.php:62
  • string(11) "field__item"
 • public __clone()
  Implements the magic __clone() method.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:329
  public __construct($attributes = array())
  Constructs a \Drupal\Core\Template\Attribute object.
  
  @param array $attributes
  An associative array of key-value pairs to be converted to attributes.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:80
  public __toString()
  Implements the magic __toString() method.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:299
  public addClass() -> $this
  Adds classes or merges them on to array of existing CSS classes.
  
  @param string|array ...
  CSS classes to add to the class attribute array.
  
  @return $this
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:170
  public getClass() -> \Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
  Gets the class attribute value if set.
  
  This method is implemented to take precedence over hasClass() for Twig 2.0.
  
  @return \Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
  The class attribute value if set.
  
  @see twig_get_attribute()
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:274
  public getIterator()
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:338
  public hasClass($class) -> bool
  Checks if the class array has the given CSS class.
  
  @param string $class
  The CSS class to check for.
  
  @return bool
  Returns TRUE if the class exists, or FALSE otherwise.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:287
  public jsonSerialize() -> string
  Returns a representation of the object for use in JSON serialization.
  
  @return string
  The safe string content.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:355
  public offsetExists($name)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:158
  public offsetGet($name)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:89
  public offsetSet($name, $value)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:98
  public offsetUnset($name)
  {@inheritdoc}
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:151
  public removeAttribute() -> $this
  Removes an attribute from an Attribute object.
  
  @param string|array ...
  Attributes to remove from the attribute array.
  
  @return $this
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:219
  public removeClass() -> $this
  Removes argument values from array of existing CSS classes.
  
  @param string|array ...
  CSS classes to remove from the class attribute array.
  
  @return $this
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:244
  public setAttribute($attribute, $value) -> $this
  Sets values for an attribute key.
  
  @param string $attribute
  Name of the attribute.
  @param string|array $value
  Value(s) to set for the given attribute key.
  
  @return $this
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:205
  public storage()
  Returns the whole array.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:345
  public toArray() -> array
  Returns all storage elements as an array.
  
  @return array
  An associative array of attributes.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:317
  protected createAttributeValue($name, $value) -> \Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
  Creates the different types of attribute values.
  
  @param string $name
  The attribute name.
  @param mixed $value
  The attribute value.
  
  @return \Drupal\Core\Template\AttributeValueBase
  An AttributeValueBase representation of the attribute's value.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Template/Attribute.php:113
 • 'class' => Drupal\Core\Template\AttributeArray(2)
  protected value -> array(1)
  string(11) "field__item"
  protected name -> string(5) "class"